Gå direkt till innehållet

Hur använder Jehovas vittnen gåvor som ges till deras organisation?

Hur använder Jehovas vittnen gåvor som ges till deras organisation?

 De gåvor som kommer in används till organisationens religiösa och humanitära verksamhet. Den verksamheten ingår i det som är vårt huvudsakliga uppdrag – att hjälpa människor att bli lärjungar till Jesus Kristus. (Matteus 28:19, 20)

 Inga pengar används för att någon enskild person ska bli förmögen. Vi har inga avlönade äldste eller präster, och Jehovas vittnen får inte betalt för att gå från dörr till dörr. De som hjälper till vid vårt huvudkontor, däribland de som har ansvaret för verksamheten och ingår i den styrande kretsen, är oavlönade medlemmar av en religiös orden. Detsamma gäller dem som hjälper till vid våra avdelningskontor.

Exempel på hur gåvorna används

  •   Religiös litteratur: Vi översätter, trycker, fraktar och delar ut miljontals biblar och andra religiösa publikationer varje år, och det utan att ta betalt. Våra digitala publikationer, som finns på webbplatsen jw.org och i appen JW Library, är också kostnadsfria och innehåller ingen reklam.

  •   Bygg- och underhållsverksamhet: Världen över bygger vi enkla gudstjänstlokaler som vi sedan underhåller, så att församlingarna har en bra plats där de kan träffas för att tillbe Gud. Vi bygger och underhåller även avdelningskontor och översättningskontor. Mycket av det här arbetet utförs av volontärer, vilket bidrar till att hålla nere kostnaderna.

  •   Administration: Verksamheten vid huvudkontoret, avdelningskontoren och översättningskontoren samt den verksamhet som utförs av resande tjänare understöds av gåvor som getts till Jehovas vittnens världsvida verksamhet.

  •   Predikoverksamhet: Jehovas vittnen får inte betalt för att predika Bibelns budskap eller undervisa andra om ”Guds ord”. (2 Korinthierna 2:17) Men särskilt utvalda och utbildade tjänare, som använder större delen av sin tid till predikoverksamheten, får hjälp med logi och bidrag till det grundläggande i livet, i enlighet med hur det fungerade i den kristna församlingen under det första århundradet. (Filipperna 4:16, 17; 1 Timoteus 5:17, 18)

  •   Undervisning: Kostnaderna för våra sammankomster täcks också av donerade medel. Vi framställer dessutom ljudinspelningar och filmer med bibliskt innehåll. Vi anordnar också skolor för äldstebröder och heltidstjänare, så att de kan bli ännu bättre på att utföra sina uppgifter.

  •   Katastrofhjälp: Vi ger mat, vatten och tak över huvudet till dem som drabbats av katastrofer av olika slag. Det här humanitära arbetet hjälper inte bara ”dem som är våra bröder och systrar i tron”, utan även sådana som inte är Jehovas vittnen. (Galaterna 6:10)