Gå direkt till innehållet

Är Jehovas vittnen toleranta mot andra religioner?

Är Jehovas vittnen toleranta mot andra religioner?

 Vi följer Bibelns uppmaning att ”visa respekt för alla”, oavsett vilken religion de tillhör. (1 Petrus 2:17, Today’s English Version) I en del länder finns det till exempel hundratusentals Jehovas vittnen. Trots det försöker vi inte påverka politiker eller lagstiftare att begränsa andra religiösa gruppers verksamhet eller förbjuda dem. Inte heller försöker vi införa lagar som skulle tvinga andra i samhället att följa våra moraliska och religiösa uppfattningar. I stället visar vi samma tolerans mot andra som vi uppskattar att de visar mot oss. (Matteus 7:12)