Gå direkt till innehållet

Ger Jehovas vittnen tionde?

Ger Jehovas vittnen tionde?

 Nej, Jehovas vittnen ger inte tionde. Vår verksamhet finansieras av anonyma, frivilliga bidrag. Vad är tionde, och varför ger inte Jehovas vittnen det?

 Befallningen om att ge tionde, eller en tiondel av det man äger, ingick i lagen som den forntida nationen Israel fick. Men Bibeln visar tydligt att den lagen, inklusive budet om att ge tionde, inte gäller de kristna. (Hebréerna 7:5, 18; Kolosserna 2:13, 14)

 I stället för att ge tionde och offra djur så följer Jehovas vittnen de första kristnas exempel och stöder sin verksamhet på två sätt: genom att utföra predikoarbetet utan betalning och genom att lämna frivilliga bidrag.

 Genom att göra det följer vi Bibelns uppmaning till de kristna: ”Låt var och en göra alldeles som han har beslutat i sitt hjärta, inte missunnsamt eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.” (2 Korinthierna 9:7)