Gå direkt till innehållet

Hur ser Jehovas vittnen på utbildning?

Hur ser Jehovas vittnen på utbildning?

 Vår syn på utbildning baserar sig på principerna i Guds ord, Bibeln. Varje Jehovas vittne undersöker själv Bibeln, och sedan får samvetet styra hur man ska tillämpa sådana principer som tas upp i den här artikeln. a

 Utbildning är viktigt

 Utbildning hjälper en person att utveckla ”den praktiska visheten och tankeförmågan”, något som Bibeln talar varmt om. (Ordspråksboken 2:10, 11; 3:21, 22) Dessutom uppmanade Jesus sina efterföljare att de skulle lära andra det som han hade befallt. (Matteus 28:19, 20) Därför uppmuntrar och hjälper vi dem i församlingarna att skaffa sig en grundläggande utbildning, där man lär sig läsa och skriva och kommunicera med andra b samt lär sig mer om andra religioner och kulturer. (1 Korinthierna 9:20–22; 1 Timoteus 4:13)

 Myndigheterna i många länder inser också värdet av utbildning och har därför en obligatorisk grundskola. Vi rättar oss efter sådan lagstiftning eftersom vi följer Bibelns uppmaning: ”Alla ska underordna sig myndigheterna.” (Romarna 13:1) Och vi uppmuntrar våra barn att engagera sig i skolan och att göra sitt bästa i stället för att bara nöja sig med minsta möjliga. c I Bibeln sägs det: ”Oavsett vad ni gör, så arbeta på det av hela er själ, som för Jehova [Gud] och inte för människor.” (Kolosserna 3:23)

 Utbildning hjälper oss att kunna försörja familjen. I Bibeln sägs det att ”om någon inte tar hand om sina närmaste, och i synnerhet sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än en som är utan tro”. (1 Timoteus 5:8) En utbildning kan hjälpa oss att uppfylla den plikt vi har att ta hand om vår familj. I The World Book Encyclopedia konstateras det att ett av de främsta syftena med utbildning är att få ”människor att bli produktiva samhällsmedborgare ... och arbeta inom näringslivet”. Det är lättare för en skicklig och välutbildad person att försörja sin familj än för någon som inte fått praktisk eller grundläggande teoretisk utbildning. (Ordspråksboken 22:29)

 Föräldrar tar också hand om sina barn genom att rusta dem för vuxenlivet, och i det avseendet kan skolan vara en ovärderlig hjälp. (2 Korinthierna 12:14) Vi uppmuntrar föräldrar att se till att barnen får skolundervisning även om den inte är så lättillgänglig, inte är gratis eller inte hör till det normala i den kultur man tillhör. d Vi ger också föräldrar praktiska förslag om hur de kan engagera sig i barnens skolarbete. e

 En objektiv syn på utbildning

 Vi tänker noga igenom olika utbildningsalternativ. I Bibeln sägs det: ”Den som är naiv tror på allt han hör, men den kloke tänker över sina steg.” (Ordspråksboken 14:15) Man kan tillämpa den här principen genom att väga fördelarna mot nackdelarna när man bedömer olika kompletterande utbildningar. En yrkesutbildning kan till exempel ofta vara en bra investering i relation till den tid den tar att genomföra.

 Andlig utbildning är mer värd än sekulär utbildning. Till skillnad från sekulär utbildning ger bibelbaserad, andlig utbildning livräddande kunskap om Gud. (Johannes 17:3) Den lär också människor moraliska värderingar – ”vad som är rätt, rättvist och rättfärdigt ... godhetens alla vägar”. (Ordspråksboken 2:9) Aposteln Paulus hade vad som skulle kunna motsvara en universitetsutbildning i dag, men han konstaterade att ”kunskapen om Kristus Jesus” hade ett ”oerhört mycket större värde”. (Filipperna 3:8; Apostlagärningarna 22:3) Många Jehovas vittnen i dag har också en akademisk utbildning, men de tycker att deras andliga utbildning är mycket mer värdefull. f

Andlig utbildning ger bra moraliska värderingar.

 Högre utbildning kan föra med sig moraliska och andliga risker

 Ett ordspråk i Bibeln lyder: ”Den kloke ser faran och tar skydd.” (Ordspråksboken 22:3) Jehovas vittnen anser att miljön på vissa universitet och högskolor kan utgöra en fara andligt och moraliskt sett. Många vittnen har därför valt att inte utsätta sig själva eller sina barn för en sådan miljö. De har märkt att universitet och högskolor ofta förespråkar följande felaktiga uppfattningar:

 •   Uppfattning: Pengar ger lycka och trygghet

   Högre utbildning framställs ofta som det säkraste sättet att få ett välbetalt jobb. Det har lett till att allt fler främst läser på universitet för att kunna tjäna mycket pengar. En del hoppas att pengar kommer att ge dem trygghet och lycka, men Bibeln avslöjar det meningslösa med ett sådant resonemang. (Predikaren 5:10) Bibeln visar också att det finns en ännu större fara. Den säger att ”kärleken till pengar är ... en rot till allt ont” och ofta leder till att man förlorar tron. (1 Timoteus 6:10) Vi Jehovas vittnen gör allt vi kan för att inte bli lurade av ”den förrädiska rikedomen”. (Matteus 13:22)

 •   Uppfattning: Den prestige och status som högre utbildning ger är viktig

   Nika Gilauri, före detta premiärminister i Georgien, skrev om den allmänna inställningen i hans hemland: ”En universitetsutbildning är nästan ett krav för att ha någon status i Georgien. ... [Tidigare] blev ungdomar som inte hade en examen en skam för familjen.” g Som en kontrast till det varnar Bibeln för att försöka göra sig ett namn i den här världen. Jesus sa till de ärelystna religiösa ledarna på sin tid: ”Hur skulle ni kunna tro, ni som gärna vill bli ärade av varandra?” (Johannes 5:44) Atmosfären på universiteten skulle kunna få en person att utveckla en överlägsen inställning, något som Gud hatar. (Ordspråksboken 6:16, 17; 1 Petrus 5:5)

 •   Uppfattning: Det är upp till var och en att avgöra vad som är rätt och fel

   Vi Jehovas vittnen erkänner Guds rätt att ställa upp normer för rätt och fel. (Jesaja 5:20) Men enligt en artikel i Journal of Alcohol and Drug Education kan grupptrycket på universiteten få många studenter att ”fatta beslut som går emot deras egen övertygelse om vad som är rätt och fel”. h Den här iakttagelsen är helt i linje med den bibliska principen ”dåligt sällskap förstör goda vanor”. (1 Korinthierna 15:33) På universiteten kan sådant som Gud fördömer, som supande, droger och sex utanför äktenskapet, ofta ses som något normalt och till och med positivt. (1 Korinthierna 6:9, 10; 2 Korinthierna 7:1)

 •   Uppfattning: Högre utbildning är det bästa sättet att förbättra världen

   Vi inser att det finns många som inte vidareutbildar sig för att bli rika, få prestige eller för att festa, utan för att kunna utvecklas som människor och förbättra världen. Det är fina intentioner, men vi Jehovas vittnen har valt en annan väg. Precis som Jesus ser vi Guds rike som det enda hoppet om en bättre värld. (Matteus 6:9, 10) Men det betyder inte att vi bara passivt sitter och väntar på att det riket ska lösa världens problem. I stället följer vi Jesus exempel och talar med andra om ”de goda nyheterna om riket”, och det har hjälpt hundratusentals varje år att förändra sina liv till det bättre. i (Matteus 24:14)

a Unga vittnen som fortfarande bor hemma följer sina föräldrars önskemål när det gäller utbildning, så länge det inte går emot Guds lagar. (Kolosserna 3:20)

b Av den anledningen har vi spritt mer än 11 miljoner publikationer för att lära andra att läsa och skriva, till exempel broschyren Apply Yourself to Reading and Writing. Jorden runt har vi också kostnadsfria läs- och skrivkurser på 120 språk. Mellan 2003 och 2017 lärde vi omkring 70 000 personer att läsa och skriva.

c Se artikeln ”Ska jag hoppa av skolan?

d Vi uppmuntrar till exempel föräldrar att se till att deras söner och döttrar får gå i skolan. Se artikeln ”Bör mitt barn gå i skolan?” i Vakttornet för 15 mars 2003.

f Se sektionen ”Uppfattningar om livets uppkomst” på jw.org.

g Practical Economics: Economic Transformation and Government Reform in Georgia 2004—2012, sidan 170.

h Volym 61, nr 1, april 2017, sidan 72.

i Se sektionen ”Bibeln förändrar liv” på jw.org, där det finns berättelser ur verkliga livet om hur Bibeln och budskapet om Guds rike påverkat människor.