Gå direkt till innehållet

Hur ser Jehovas vittnen på vetenskap?

Hur ser Jehovas vittnen på vetenskap?

 Vi känner respekt för vetenskapliga bedrifter och accepterar de upptäckter som stöds av bevis.

 Vetenskap är enligt Svensk ordbok ”system av beprövade metoder och teorier som används för att så noggrant som möjligt undersöka, beskriva och förklara verkligheten jämte mängden av säker kunskap vunnen på detta sätt”. Bibeln är inte någon lärobok i vetenskap, men den uppmuntrar människor att undersöka naturen och att dra nytta av andras vetenskapliga upptäckter. Här följer några exempel:

  •   Astronomi: ”Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat dessa [dvs. stjärnorna]? Det har Han som för ut hären av dem efter antal; han kallar dem alla vid namn.” (Jesaja 40:26)

  •   Biologi: ”[Salomo] talade om träden, alltifrån cedern som är på Libanon till isopen som skjuter fram på muren. Han talade om fyrfotadjuren och om de flygande skapelserna och om de andra djuren som rör sig och om fiskarna.” (1 Kungaboken 4:33)

  •   Medicin: ”De som är vid god hälsa har inte behov av läkare, men det har de sjuka.” (Lukas 5:31)

  •   Meteorologi: ”Har du varit inne i snöns förrådshus? Har du sett haglets förrådshus?” (Job 38:22)

 Jehovas vittnen ger ut artiklar om djur och natur och om vetenskapliga rön som bygger upp respekten för vetenskapen. Föräldrar som är Jehovas vittnen uppmuntrar sina barn att sätta sig in i ämnen som ger dem en bättre förståelse om världen omkring dem. Flera vittnen arbetar också inom olika vetenskapliga områden, till exempel biokemi, fysik och matematik.

Vetenskapens begränsningar

 Vi tror inte att vetenskapen kan ge oss svar på alla frågor här i livet. a Tänk till exempel på det här: Geologer undersöker vad jorden består av, och humanbiologer forskar i hur kroppen fungerar. Men vad är orsaken till att jorden är så perfekt anpassad för liv och att alla våra kroppsdelar fungerar så bra ihop?

 Vi har kommit fram till att det bara är Bibeln som kan ge tillfredsställande svar på sådana frågor. (Psalm 139:13–16; Jesaja 45:18) Därför tycker vi att både vetenskap och Bibeln ingår i en bra utbildning.

 Ibland kan det verka som att vetenskapen och Bibeln motsäger varandra. Men sådana ”motsägelser” grundar sig ofta på missuppfattningar om vad Bibeln verkligen lär. Bibeln lär till exempel inte att jorden skapades på sex bokstavliga dagar på 24 timmar. (1 Moseboken 1:1; 2:4)

 Vissa teorier som anses vetenskapliga saknar tillräckliga bevis och har förkastats av många välrespekterade forskare. Eftersom så mycket i naturen vittnar om intelligent design, tror vi precis som många biologer, kemister och andra forskare att allt levande inte kan ha utvecklats genom slumpmässiga mutationer och naturligt urval.

a Den österrikiske fysikern och nobelpristagaren Erwin Schrödinger skrev att vetenskapen ”är förskräckligt tyst om allt ... som verkligen ligger oss nära och verkligen betyder något för oss”. (Nature and the Greeks and Science and Humanism) Och Albert Einstein sa: ”Genom smärtsamma erfarenheter ha vi lärt oss, att rationellt tänkande inte är tillräckligt för att övervinna svårigheterna inom vårt samhällsliv.” (Problem och perspektiv)