Job 38:1–41

38  Då svarade Jehova Job ur stormvinden:+   ”Vem höljer mina avsikter i dunkeloch talar utan kunskap?+   Gör dig redo och visa att du är en man. Jag ska ställa frågor, och du ska svara.   Var fanns du när jag lade jordens grund?+ Berätta för mig, om du tror att du vet och kan.   Vem bestämde jordens mått – vet du det? Vem spände ut mätsnöret över den?   Var sänktes socklarna ner,vem lade jordens hörnsten,+   då morgonstjärnorna+ tillsammans ropade av glädjeoch alla Guds söner*+ jublade?   Vem spärrade havet med portar,+när det kom fram ur moderlivet,   när jag klädde det i molnoch svepte in det i tätt mörker, 10  när jag bestämde dess gränseroch satte dess bom och port på plats+ 11  och sa: ’Hit men inte längre,här ska dina stolta vågor stanna’?+ 12  Har du någonsin* kallat på morgoneneller sagt till gryningen var den ska bryta fram,+ 13  så att den grep tag i jordens flikaroch skakade bort de onda?+ 14  Jorden byter skepnad som lera under ett sigill,allting framträder som detaljerna på en dräkt. 15  De onda berövas sitt ljus,deras upplyfta arm bryts av. 16  Har du varit nere i havets källor? Har du utforskat vattendjupen?+ 17  Har du fått veta var dödens portar+ finns? Har du sett portarna till det djupa mörkret?*+ 18  Kan du överblicka jordens vidder?+ Berätta för mig, om du känner till allt detta. 19  Var går vägen till ljusets hem?+ Vet du var mörkret bor? 20  Kan du finna stigarna till deras husoch följa dem hem? 21  Vet du detta? Var du född på den tiden? Har du verkligen levt så länge?* 22  Har du varit inne i snöns förrådshus,+eller har du sett haglets förrådshus,+ 23  som jag har sparat till nödens tid,till krigets och drabbningens dag?+ 24  Varifrån sprids ljuset* ut,och varifrån kommer östanvinden som blåser över jorden?+ 25  Vem har huggit ut en kanal för störtregnetoch banat väg för åskmolnet,+ 26  så att regnet kan falla på folktomma platser,över vildmarken där ingen människa bor,+ 27  så att torr och öde jord kan mättasoch gräset kan spira?+ 28  Har regnet någon far?+ Och daggdropparna, vem är far till dem?+ 29  Vem är mor till isen? Vem födde himlens rimfrost?+ 30  Vem gör vattenytan hård som sten? Vem får djupets yta att frysa till?+ 31  Kan du knyta stjärnbilden Kimas* rep? Kan du lossa stjärnbilden Kesils* linor?+ 32  Kan du föra fram en stjärnbild* vid dess bestämda tid? Kan du leda stjärnbilden Ash* med dess ungar? 33  Känner du till himlens lagar?+ Kan du bestämma hur de* ska påverka jorden? 34  Kan du ropa till molnenoch få regnet att ösa ner?+ 35  Kan du sända ut blixtar? Kommer de till dig och säger: ’Här är vi’? 36  Vem lade vishet i molnen?*+ Vem gav förstånd åt himlafenomenen?*+ 37  Vem är så vis att han kan hålla räkning på molnen? Vem kan tömma ut himlens vattenkrukor,+ 38  så att marken flyter av leraoch jorden klumpar ihop sig? 39  Kan du jaga byte åt ett lejoneller stilla lejonungarnas hunger+ 40  medan de kryper ihop i sitt gömsleeller ligger på lur i snåren? 41  Vem ger mat åt korpen+när dess ungar skriker till Gud på hjälpoch flaxar omkring för att det inte finns något att äta?

Fotnoter

Ett hebreiskt idiom som syftar på änglarna.
Ordagrant ”i dina dagar”.
Eller ”till dödsskuggan”.
Ordagrant ”många dagar”.
Eller möjligen ”blixtarna”.
Möjligen stjärnhopen Plejaderna i stjärnbilden Oxen (Taurus).
Möjligen stjärnbilden Orion.
Ordagrant ”Massarot”. I 2Ku 23:5 används ett besläktat ord i pluralform om djurkretsens tecken.
Möjligen stjärnbilden Stora björnen (Ursa Major).
Eller möjligen ”han”, dvs. Gud.
Eller möjligen ”i människan”.
Eller möjligen ”åt sinnet”.

Studienoter

Media