Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

INTERVJU | DOKTOR GENE HWANG

En matematiker berättar om sin tro

En matematiker berättar om sin tro

Doktor Gene Hwang föddes 1950 i staden Tainan i Taiwan och var professor i matematik vid National Chung Cheng University i Taiwan. Han är professor emeritus vid Cornell University i USA, där han undervisade och forskade i sannolikhetsteori och statistik. Under flera år var han en av de mest publicerade experterna inom statistik, ett område som han fortfarande är verksam inom. När han var yngre trodde han att allt liv hade utvecklats genom evolutionära processer. Men senare i livet bytte han ståndpunkt. Vakna! frågade honom om hans arbete och tro.

Vilka läror kom du i kontakt med när du var yngre?

I skolan lärde de ut evolutionen, men ingen förklarade hur livet i sig hade uppstått. När mamma och pappa blev taoister brukade jag lyssna på deras religiösa lärare och ställa massvis med frågor. Men jag fick väldigt få ordentliga svar.

Varför blev du matematiker?

Matematik fascinerade mig redan i grundskolan. Fascinationen höll i sig till universitetet, där matematik och sannolikhet var de kurser jag gillade mest. Jag tycker att ett välformulerat matematiskt bevis kan vara både vackert och elegant.

Hur blev du intresserad av Bibeln?

År 1978 började min fru, Jinghuei, studera Bibeln med Jehovas vittnen, och ibland var jag med vid studiet. Vid det här laget hade vi flyttat till USA. Jinghuei hade precis blivit doktor i fysik, och jag läste statistik vid Purdue University i Indiana.

Vad tyckte du om Bibeln?

Något som imponerade på mig var skildringen om hur jorden förbereddes för liv. Även om beskrivningen av de sex skapelseperioderna i 1 Moseboken är väldigt kortfattad och enkel stämmer den med fakta – till skillnad från forntida mytologier. * Men det dröjde ändå flera år innan jag började tro på en skapare.

Varför kändes det så svårt?

Tron på en skapare gick emot min barnatro.

Det rörde upp mycket känslor hos mig. Om jag skulle börja tro på en skapare skulle jag överge min barnatro. Enligt taoismen finns det nämligen ingen personlig gud, eller skapare.

Men med tiden bytte du åsikt. Hur kom det sig?

Ju mer jag tänkte på livets början, desto mer övertygad blev jag om att den första levande organismen måste ha varit väldigt komplex. Till exempel var det nödvändigt att den kunde föröka sig, vilket kräver genetisk information och en mekanism som kan kopiera den informationen. Dessutom behöver till och med den enklaste cellen ha molekylära maskiner som bygger nya celler. Den behöver även kunna transportera och tillgodogöra sig energi. Hur skulle sådana komplexa mekanismer kunna uppstå slumpmässigt ur livlös materia? Ur en matematisk synvinkel kunde jag inte gå med på ett sådant antagande. Det vore att begära för mycket av slumpmässiga processer.

Vad fick dig att börja studera med Jehovas vittnen på allvar?

Fram till 1995 hade jag studerat med Jehovas vittnen till och från. Men det året var jag på besök i Taiwan och blev akut sjuk. Min fru var kvar i USA, och därifrån kontaktade hon Jehovas vittnen i Taiwan. Jag var utmattad och sökte vård på ett sjukhus, men det var redan överbelagt. Det var utanför det sjukhuset som vittnena fick tag på mig, och en av dem tog mig till ett hotell där jag kunde vila. Han fortsatte att titta till mig och tog med mig till en läkarmottagning för behandling.

Den uppriktiga omtanken påverkade mig starkt, och jag tänkte tillbaka på alla gånger som Jehovas vittnen hade brytt sig om min familj. Jag förstod att deras tro gjorde dem annorlunda. Så jag började studera Bibeln med dem igen. Året därpå blev jag döpt.

Går din tro att kombinera med din forskning?

Absolut! De senaste åren har jag jobbat med att ta fram matematiska underlag till forskare som studerar genfunktioner. Det har gett mig en inblick i hur livets processer fungerar. Jag är så fascinerad av Skaparens fantastiska intelligens.

Ge exempel på sådan intelligens.

Ta det här med fortplantning. Vissa organismer, som amöbor, har inte separata hanar och honor. De här encelliga mikroorganismerna gör helt enkelt en kopia av sin genetiska information och delar sig – en process som kallas asexuell fortplantning. Men de flesta djur och växter fortplantar sig sexuellt, dvs. förenar genetisk information från en hane och en hona. Men varför skulle då sexuell fortplantning vara så anmärkningsvärd?

Låt mig förklara. Varför skulle ett välfungerande fortplantningssätt där en organism helt enkelt kan dela sig i två utvecklas till ett fortplantningssätt där två organismer krävs för att bilda en? Det krävs otroligt komplexa mekanismer för att ta halva genetiska informationen från en hane och halva genetiska informationen från en hona. Det här utgör ett stort problem för evolutionsbiologer. Så som jag ser det pekar sexuell fortplantning otvetydigt på att det finns en Gud.

^ § 11 För mer information om skapelseperioderna, se broschyren Hur har livet kommit till?, utgiven av Jehovas vittnen. Den finns att ladda ner på jw.org.