Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 INTERVJU | DAVEY LOOS

En biokemist berättar om sin tro

En biokemist berättar om sin tro

Davey Loos är biokemist i Belgien. En gång i tiden tvivlade han på att det fanns en Skapare och trodde i stället på evolutionen. Längre fram ändrade han åsikt. Vad var det som gjorde att denne forskare ändrade uppfattning när det gäller livets uppkomst? Vakna! fick en pratstund med honom om hans forskning och hans tro.

Hur kom det sig att du började med vetenskaplig forskning?

När jag började på universitetet valde jag att läsa kemi. Speciellt intressant tyckte jag det var med proteiner och nukleinsyror, som är de mest komplexa molekyler som finns på vår planet. Med tiden blev jag fängslad av hur vissa molekyler svarar på solljus.

Hade du en gudstro?

Som liten hade jag det. Men senare när jag började studera vid det katolska universitetet i Leuven, fick jag lära mig att allt levande har formats av evolutionära processer. Lärarna fick en del av dessa processer att framstå som väldigt komplicerade. Jag trodde på vad de sa eftersom de var erfarna vetenskapsmän. Så småningom hade jag svårt att tro att det fanns en Gud.

Vad fick dig att ompröva din inställning?

År 1999 träffade jag en gammal skolkompis som hade blivit ett Jehovas vittne, och jag var med vid ett av deras möten. Ungefär vid samma tid kom ett Jehovas vittne hem till oss och lämnade boken Finns det en Skapare som bryr sig om oss? *

Vad tyckte du om boken?

Jag blev imponerad av den forskning som låg bakom den. Jag började undra om evolutionen verkligen kan förklara den formgivning vi ser i naturen.

Vad i naturen blev du särskilt imponerad av?

I mitt arbete som biokemist ingick det att studera vissa molekyler som finns i vattenlevande cyanobakterier, mikroorganismer som inte är beroende  av annat levande som föda. Vissa forskare menar att cyanobakterierna var de första levande organismerna på jorden. Genom att utnyttja ljusenergin från solen kan dessa mikrober omvandla vatten och koldioxid till näring i en mycket komplicerad kemisk process som man fortfarande inte riktigt förstår. Jag förundrades också över hur cyanobakterierna kan utnyttja ljuset med en nästan ofattbar effektivitet.

Växter använder sig också av solljuset för att skapa näring, så vad är det för speciellt med de här bakterierna?

Ju längre ner man kommer i havet, desto mindre ljus finns det. Så cyanobakterier som lever där nere måste ta vara på minsta lilla strimma ljusenergi som kommer i deras väg, och till sin hjälp har de ytterst sinnrika antenner. Den energi som fångas upp förs vidare till näringsproducerande centra med en nästan hundraprocentig effektivitet. Denna mekanism för att fånga in ljus är så väl utformad att den väckt intresse hos tillverkare av solpaneler. Men självklart kommer inte konstgjorda solceller ens i närheten av den effektivitet som finns hos bakterierna.

Vilken slutsats drog du av detta?

Jag tänkte på ingenjörer som försöker imitera de fantastiska mekanismer man hittat i naturen, och det gjorde att jag drog slutsatsen att livet måste ha en formgivare, Gud.

Jag tänkte på ingenjörer som försöker imitera de fantastiska mekanismer man hittat i naturen, och det gjorde att jag drog slutsatsen att livet måste ha en formgivare, Gud. Men min tro byggde inte bara på min vetenskapliga forskning, utan jag studerade också Bibeln noggrant.

Vad övertygade dig om att Bibeln är från Gud?

En av många saker var att Bibelns profetior uppfyllts in i minsta detalj. Jesaja förutsade till exempel detaljer som gällde Jesus död och begravning flera hundra år i förväg. Vi vet att den här profetian skrevs ner före Jesus död eftersom man hittat en avskrift av Jesajas bok i Qumran, och den gjordes ungefär hundra år innan Jesus föddes.

Där sägs det: ”Han skall få sin gravplats hos de ondskefulla och hos den rika klassen vid sin död.” (Jesaja 53:9, 12) Och det var precis vad som hände: Jesus blev avrättad med brottslingar och lagd i en grav som ägdes av en rik familj. Det här är bara ett av många exempel på bibliska profetior som har uppfyllts och som har övertygat mig om att Bibeln är inspirerad av Gud. (2 Timoteus 3:16) Med tiden blev jag ett Jehovas vittne.

Varför trivs du med att vara ett Jehovas vittne?

Vår tro är inte blind, och vi blundar inte för vetenskapliga fakta.

Vår tro är inte blind, och vi blundar inte för vetenskapliga fakta. Principerna som vi lever efter grundar sig på Bibeln. Som ett Jehovas vittne tycker jag om att dela med mig av Bibelns uppmuntrande budskap till andra och hjälpa dem att få svar på sina frågor.

^ § 9 Utgiven av Jehovas vittnen.