Gå direkt till innehållet

Deltar Jehovas vittnen i hjälparbete?

 Ja, Jehovas vittnen hjälper ofta till när en katastrof inträffat. Vi ger praktisk hjälp både till Jehovas vittnen och till andra, precis som Bibeln uppmanar oss i Galaterna 6:10: ”Låt oss ... göra gott mot alla, men särskilt mot dem som är besläktade med oss i tron.” Vi försöker också ge den tröst och andliga hjälp som de som drabbats så väl behöver. (2 Korinthierna 1:3, 4)

Hur hjälpen organiseras

 När det hänt en katastrof försöker de äldste i de församlingar som drabbats ta kontakt med alla som tillhör de församlingarna för att se om de mår bra och vilken hjälp de behöver. De äldste förmedlar sedan den informationen till sitt avdelningskontor.

 Om det krävs mer hjälp än vad de lokala församlingarna kan bidra med så ser Jehovas vittnens styrande krets till att fylla de behov som finns av förnödenheter och annat. Det liknar det som de första kristna gjorde för att hjälpa varandra när det var hungersnöd. (1 Korinthierna 16:1–4) Det lokala avdelningskontoret tillsätter en hjälpkommitté för att organisera och leda arbetet. Jehovas vittnen från olika områden ställer frivilligt upp med sina krafter och sin tid för att hjälpa till. (Ordspråksboken 17:17)

Hur hjälpen finansieras

 De bidrag som skickas in till Jehovas vittnens avdelningskontor används bland annat till att hjälpa sådana som drabbats av katastrofer. (Apostlagärningarna 11:27–30; 2 Korinthierna 8:13–15) Eftersom arbetet utförs av oavlönade volontärer, så går bidragen direkt till själva hjälparbetet utan några administrativa omkostnader. Vi är noga med att använda bidragen på bästa sätt. (2 Korinthierna 8:20)