Gå direkt till innehållet

Är Jehovas vittnen protestanter?

Är Jehovas vittnen protestanter?

 Nej. Jehovas vittnen är kristna, men vi ser oss inte som protestanter. Varför inte?

 Protestantism har beskrivits som ”en kristen riktning som uppkom genom utbrytning ur den katolska kyrkan”. (Norstedts Svensk ordbok) Det är sant att Jehovas vittnen inte tror som katolska kyrkan, men vi ser oss inte som protestanter av följande anledningar:

  1.   Många protestantiska trosuppfattningar stämmer inte med det Bibeln lär. Bibeln lär till exempel att ”det finns en enda Gud”, inte en treenighet. (1 Timoteus 2:5; Johannes 14:28) Och den visar tydligt att Gud inte straffar de onda i ett brinnande helvete, utan genom evig tillintetgörelse. (Psalm 37:9; 2 Thessalonikerna 1:9)

  2.   Vi protesterar inte mot eller försöker reformera den katolska kyrkan eller någon annan religiös inriktning. Vi predikar i stället de goda nyheterna om Guds rike och hjälper andra att sätta tro till det. (Matteus 24:14; 28:19, 20) Vi är inte intresserade av att förändra andra religiösa grupper, utan av att lära uppriktiga människor sanningen om Gud och hans ord, Bibeln. (Kolosserna 1:9, 10; 2 Timoteus 2:24, 25)