Gå direkt till innehållet

Är Jehovas vittnen en sekt?

Är Jehovas vittnen en sekt?

 Nej, Jehovas vittnen är inte en sekt. Vi är kristna som gör vårt bästa för att efterlikna Jesus Kristus och leva efter det han lärde.

Vad är en sekt?

 Människor uppfattar ordet ”sekt” på olika sätt. Här kommer två vanliga uppfattningar om vad en sekt är och varför de inte passar in på oss.

  •   En del tänker att en sekt är en ny eller oortodox religion. Jehovas vittnen har inte bildat någon ny religion. Vi följer de första kristnas mönster och läror, som finns nedtecknade i Bibeln. (2 Timoteus 3:16, 17) Vi tycker att Bibeln ska vara auktoriteten för hur man ska tillbe Gud på rätt sätt.

  •   En del tror att en sekt är en farlig religiös rörelse med en människa som ledare. Jehovas vittnen anser inte att någon människa är deras ledare. I stället håller vi oss till det som Jesus sa skulle gälla för hans efterföljare: ”En är er Ledare, Kristus.” (Matteus 23:10)

 Jehovas vittnen är långt ifrån någon farlig sekt. I stället praktiserar vi en religion som är till nytta för oss och andra i samhället. Till exempel så har vår tro hjälpt många att övervinna skadliga vanor, som drog- och alkoholmissbruk. Dessutom håller vi läs- och skrivkurser runt om i världen, där tusentals har fått hjälp att lära sig läsa och skriva. Och vi är fullt engagerade i katastrofhjälp. Vi arbetar hårt för att ha ett positivt inflytande på andra, precis som Jesus uppmanade sina efterföljare att göra. (Matteus 5:13–16)