Gå direkt till innehållet

Är Jehovas vittnen sionister?

Är Jehovas vittnen sionister?

 Nej, det är de inte. Jehovas vittnen är kristna som grundar sina trosuppfattningar på Bibeln. Vissa religioner lär att judarnas återvändande till Palestina har att göra med förutsägelser i Bibeln, men Jehovas vittnen har inte det synsättet. De tror inte att den här politiska utvecklingen förutsades i Bibeln. Faktum är att Bibeln inte upphöjer någon jordisk regering eller någon etnisk grupp över någon annan. Vakttornet, Jehovas vittnens officiella tidskrift, har klart och tydligt sagt: ”Den politiska sionismen saknar stöd i Skriften [Bibeln].”

 Nationalencyklopedin definierar sionism som ”politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till ... Landet Israel”. Sionismen har både religiösa och politiska rötter. Jehovas vittnen förespråkar inte sionism som religiös ideologi, och de håller sig helt neutrala till sionismens politiska ideologi.

 Jehovas vittnens organisation är helt och hållet religiös och förespråkar inte någon politisk ideologi, inte heller sionism. Jehovas vittnens neutralitet i politik är väl dokumenterad, och i somliga länder har vittnena blivit förföljda eftersom de valt att inte kompromissa. Vi är övertygade om att det bara är Guds rike som kan införa bestående fred på jorden. Ingen jordisk regering eller rörelse kan klara det.

 En grundsten i Jehovas vittnens tro är lydnad för myndigheternas lagar, oavsett var de bor. De revolterar inte mot någon regering och tar inte del i någon väpnad konflikt.