Gå direkt till innehållet

Har Jehovas vittnen sin egen bibel?

Har Jehovas vittnen sin egen bibel?

 Jehovas vittnen har använt många olika bibelöversättningar i sitt studium av Bibeln. Men på de språk den finns tillgänglig uppskattar de särskilt Nya världens översättning av Den heliga skrift, eftersom den använder Guds namn och är så exakt och lätt att förstå.

  •   Guds namn. Många bibelutgivare har inte ärat den som äras bör. En bibelöversättning räknar till exempel upp mer än 70 personer som på något sätt varit inblandade i produktionen. Ändå utelämnar den helt namnet på författaren – Jehova Gud!

     Nya världens översättning har däremot återinfört Guds namn på de tusentals ställen som det förekommer i grundtexten, samtidigt som den kommitté som utarbetat översättningen valt att vara anonym.

  •   Exakt. Det är inte alla bibelöversättningar som har överfört budskapet från grundtexten på ett korrekt sätt. En översättning återger exempelvis Matteus 7:13 så här: ”Gå in genom den trånga porten, därför att porten till helvetet är bred och vägen som leder dit är lätt.” (Today’s English Version) Intressant nog används ordet för ”tillintetgörelse” i grundtexten, inte ”helvetet”. Översättarna kanske valde ordet ”helvetet” eftersom de menade att de onda kommer att plågas för evigt i en helveteseld. Men den uppfattningen har inget stöd i Bibeln. Nya världens översättning lyder därför: ”Gå in genom den trånga porten; därför att bred och rymlig är den väg som leder till tillintetgörelse.”

  •   Lätt att förstå. En bra bibelöversättning ska inte bara vara exakt utan också lätt att förstå. Ett bra exempel finns i Romarna 12:11. Aposteln Paulus använder där ett uttryck som ordagrant betyder ”till anden kokande”. Eftersom det inte säger så mycket för oss på svenska använder Nya världens översättning ett uttryck som är lättare att förstå. Det sägs att de kristna ska vara ”brinnande i anden”.

 Förutom att Nya världens översättning använder Guds namn och är exakt och lätt att förstå finns det ytterligare något som utmärker den. Den kostar nämligen inget. Miljoner människor som annars inte skulle ha råd med en egen bibel kan därför läsa Guds ord på sitt modersmål.