Gå direkt till innehållet

Har Jehovas vittnen ändrat i Bibeln för att den ska passa deras tro?

Har Jehovas vittnen ändrat i Bibeln för att den ska passa deras tro?

 Nej, det har vi inte. Tvärtom, när vi upptäckt att någon av våra trosuppfattningar inte har stämt med Bibeln har vi ändrat oss.

 Vi studerade Bibeln långt innan 1950, då vi började utarbeta Nya världens översättning på engelska. Vi använde då de översättningar som var tillgängliga och formade vår tro efter vad som stod i dem. Läs om några av de trosuppfattningar som vi haft länge och jämför själv om du tycker att de stämmer överens med vad Bibeln lär.

  1.   Vad vi tror: Gud är inte en treenighet. I den engelska upplagan av vår tidskrift Vakttornet för juli 1882 stod det: ”Våra läsare är medvetna om att vi tror på Jehova och Jesus och den heliga anden, men att vi däremot som fullständigt oskriftenlig förkastar den läran att dessa är tre Gudar i en person eller, som somliga uttrycker det, en Gud i tre personer.

      Vad Bibeln säger: ”Jehová är vår Gud, Jehová är en.” (5 Moseboken 6:4, Åkeson) ”Så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.” (1 Korinthierna 8:6, 1917) Jesus själv sa: ”Fadern är större än jag.” (Johannes 14:28, 1917)

  2.   Vad vi tror: Det finns inget brinnande helvete där människor plågas för evigt. I Vakttornet för juni 1882 fanns artikeln ”Syndens lön är döden”, som är ett citat från Romarna 6:23. I artikeln stod det: ”Det här uttalandet är enkelt och tydligt. Därför är det underligt att så många som bekänner sig tro att Bibeln är Guds ord ändå står emot detta uttalande och hävdar att de tror, och att Bibeln lär, att syndens lön är ett liv i evig pina.”

      Vad Bibeln säger: ”Den själ, som syndar, hon skall dö.” (Hesekiel 18:4, 20, Åkeson) Det slutgiltiga straffet för dem som står emot Gud är inte evig pina, utan ”evigt fördärv”. (2 Thessalonikerna 1:9, 1917)

  3.   Vad vi tror: Guds kungarike är en verklig regering, inte bara ett tillstånd i hjärtat. I Vakttornet för december 1881 stod det: ”Upprättandet av detta rike kommer naturligtvis att betyda att alla riken på jorden omstörtas.”

      Vad Bibeln säger: ”I de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras, och vars makt icke skall bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen.” (Daniel 2:44, 1917)

Är Jehovas vittnen beroende av Nya världens översättning när de förklarar sina trosuppfattningar?

 Nej, vi använder faktiskt många olika bibelöversättningar när vi undervisar andra. Vi erbjuder kostnadsfritt ett exemplar av Nya världens översättning till dem som är med på våra bibelkurser, men naturligtvis studerar vi gärna Bibeln med dem som föredrar att använda andra översättningar.