Gå direkt till innehållet

Varför kallar inte Jehovas vittnen sin gudstjänstlokal för kyrka?

Varför kallar inte Jehovas vittnen sin gudstjänstlokal för kyrka?

 Det grekiska uttryck som i vissa biblar återges med ”kyrka” syftar på en grupp människor som tillber Gud, inte på den byggnad som de samlas i.

 Vi kan ta ett exempel: När aposteln Paulus skrev till de kristna i Rom sände han hälsningar till det gifta paret Aquila och Priscilla och hälsade då också till ”kyrkan i deras hus”. (Romarna 16:5, Benelius katolska svenska översättning) Paulus ville naturligtvis inte att hans hälsningar skulle förmedlas till en byggnad. Han hälsade i stället till människor, till den församling som samlades i det hemmet. a

 Så i stället för att kalla vår möteslokal för kyrka använder vi uttrycket ”Rikets sal”.

Varför kallar vi det ”Jehovas vittnens Rikets sal”?

 Uttrycket är passande av flera skäl:

 Du är välkommen att besöka en Rikets sal där du bor och själv ta reda på hur Jehovas vittnens möten går till.

a Liknande uttryck förekommer i vissa bibelöversättningar i 1 Korinthierna 16:19; Kolosserna 4:15 och Filemon 2.