Gå direkt till innehållet

Hur finansieras Jehovas vittnens verksamhet?

Hur finansieras Jehovas vittnens verksamhet?

 Vår världsvida verksamhet finansieras i första hand genom frivilliga bidrag från sådana som själva är Jehovas vittnen. a I våra möteslokaler finns bidragsbössor, och på sidan ”Gåvor” nämns andra sätt att bidra ekonomiskt. Där kan man ge bidrag till den världsvida verksamheten men också bidrag som täcker lokala utgifter.

 Jehovas vittnen behöver inte ge tionde eller någon särskild summa eller procentsats av sin inkomst. (2 Korinthierna 9:7) Vi tar inte upp någon kollekt vid våra möten, och vi har inte heller någon inträdesavgift. Vi tar inte betalt för några religiösa tjänster, till exempel dop, bröllop och begravningar. Vi samlar inte in pengar genom bingo, galor, kakförsäljning, loppmarknader, lotterier, middagar eller liknande, och vi tigger heller aldrig om pengar. Information om bidragsgivare delas inte och görs aldrig offentlig. (Matteus 6:2–4) Våra webbplatser och publikationer är helt fria från annonser och reklam.

 I alla Jehovas vittnens församlingar sammanställs varje månad en ekonomisk rapport som blir uppläst vid ett församlingsmöte, och våra möten är öppna för allmänheten. Församlingens räkenskaper granskas regelbundet för att se till att de ekonomiska bidragen hanteras på rätt sätt. (2 Korinthierna 8:20, 21)

Olika sätt att bidra

  •   Bidragsbössor: Man kan lägga kontanter i bidragsbössor på Rikets salar, sammankomsthallar och andra platser där vi har våra möten.

  •   Via internet: I många länder kan man använda sidan ”Ge en gåva till Jehovas vittnen” för att ge bidrag med hjälp av bank- och kreditkort, banköverföringar eller andra nätbaserade metoder. b En del vittnen väljer att ge en månatlig gåva genom att ordna med en stående överföring. (1 Korinthierna 16:2)

  •   Särskilda gåvor: Om man vill ge donationer som gäller fastigheter, försäkringar, utdelningar, gåvor från aktiebolag, testamenten samt aktier och andra värdepapper är det bäst att kontakta Jehovas vittnens lokala avdelningskontor.

 Du kan läsa mer om vilka möjligheter som finns att ge gåvor där du bor på sidan ”Ge en gåva till Jehovas vittnen”.

a En del som inte är Jehovas vittnen brukar också ge gåvor till vår verksamhet.

b För mer information, se filmen Hur man ger bidrag via internet.