Gå direkt till innehållet

Kan man gå ur Jehovas vittnen?

Kan man gå ur Jehovas vittnen?

 Ja, man kan lämna organisationen på två sätt:

  •   Genom att begära utträde. Man kan, antingen skriftligt eller muntligt, meddela att man inte vill vara ett Jehovas vittne längre.

  •   Genom sitt agerande. Man skulle kunna göra något som visar att man inte längre vill vara ett Jehovas vittne. (1 Petrus 5:9) Det skulle till exempel kunna vara att gå med i ett annat religiöst samfund. (1 Johannes 2:19)

Hur ser ni på personer som slutar knacka dörr eller gå på era möten? Ser ni det som att de har gått ur?

 Nej, det gör vi inte. Bara för att man fått svagare tro betyder inte det att man gått ur Jehovas vittnen. Och de som har blivit mindre aktiva i vår verksamhet eller slutat helt behöver inte alls ha tappat tron, utan det kan mycket väl vara så att de är nedstämda eller har det jobbigt. Vi undviker dem inte, utan vi gör vad vi kan för att uppmuntra och stötta dem. (1 Thessalonikerna 5:14; Judas 22) Om någon i en sådan situation vill ha andlig vägledning, så hjälper församlingens äldste gärna till. (Galaterna 6:1; 1 Petrus 5:1–3)

 Men de äldste pressar eller tvingar naturligtvis aldrig någon att fortsätta vara ett Jehovas vittne. Var och en måste själv välja vilken religion han eller hon vill tillhöra. (Josua 24:15) Vår övertygelse är att det är viktigt att man tillber Gud av egen fri vilja. (Psalm 110:3; Matteus 22:37)