Gå direkt till innehållet

Är det nödvändigt att tillhöra en organiserad religion?

Är det nödvändigt att tillhöra en organiserad religion?

Bibelns svar

 Ja, för Gud vill att människor ska samlas för att tillbe honom. Bibeln säger: ”Låt oss tänka på varandra för att sporra till kärlek och förträffliga gärningar, och låt oss inte försumma att komma tillsammans.” (Hebréerna 10:24, 25)

 Jesus antydde att hans efterföljare skulle bilda en organiserad grupp, när han sa: ”Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Johannes 13:35) Det främsta sättet för Jesus efterföljare att visa den här kärleken skulle vara att träffas och vara tillsammans med andra av samma tro. De skulle organiseras i församlingar så att de regelbundet kunde träffas och tillbe Gud. (1 Korinthierna 16:19) Tillsammans skulle de bli en global familj av bröder och systrar. (1 Petrus 2:17)

Det räcker inte med att bara tillhöra en religion

 Bibeln visar att människor ska samlas för att tillbe Gud, men den lär inte att det räcker med att bara tillhöra en religion. Man måste låta religionen påverka ens vardagsliv för att få Guds godkännande. Bibeln säger till exempel: ”Den religion som är ren och obefläckad från vår Guds och Faders ståndpunkt är denna: att se till föräldralösa och änkor i deras betryck och att bevara sig obesmittad av världen.” (Jakob 1:27, fotnoten)