Josua 24:1–33

24  Sedan samlade Josua alla Israels stammar i Sikem och kallade till sig Israels äldste, överhuvuden, domare och förmän,+ och de ställde sig inför den sanne Guden.  Josua sa till folket: ”Så här säger Jehova, Israels Gud: ’För länge sedan bodde era förfäder,+ bland annat Tera, far till Abraham och Nahor, på andra sidan Floden,* och de tjänade andra gudar.+  Med tiden hämtade jag er förfader Abraham+ från andra sidan Floden* och lät honom vandra genom hela Kanaans land och gjorde hans ättlingar många.+ Jag gav honom Isak,+  och åt Isak gav jag Jakob och Esau.+ Senare gav jag Seirs berg som egendom åt Esau,+ och Jakob och hans söner gav sig av till Egypten.+  Längre fram sände jag Mose och Aron,+ och jag slog Egypten med plågor,+ och sedan förde jag er ut.  När jag förde era fäder ut ur Egypten+ och de kom till Röda havet, förföljde egyptierna dem med stridsvagnar och ryttare ända till havet.+  Då ropade ni till Jehova,+ och han satte ett mörker mellan er och egyptierna och lät havet komma över dem och övertäcka dem,+ och ni såg med egna ögon vad jag gjorde i Egypten.+ Sedan bodde ni i vildmarken i många år.*+  Och jag förde er till amoréernas land på andra sidan* Jordan, och de stred mot er.+ Men jag gav dem i er hand så att ni kunde inta deras land, och jag förintade dem åt er.+  Sedan gick Balak, Sippors son, Moabs kung, till anfall mot Israel. Han kallade till sig Bịleam, Beors son, för att han skulle förbanna er.+ 10  Men jag lyssnade inte på Bịleam.+ Jag fick honom i stället att välsigna er gång på gång,+ och jag räddade er ur hans hand.+ 11  Sedan gick ni över Jordan+ och kom till Jeriko.+ De främsta männen* i Jeriko och amoréerna, perisséerna, kanaanéerna, hettiterna, girgaséerna, hivéerna och jebuséerna stred mot er, men jag gav dem i er hand.+ 12  Jag spred en känsla av maktlöshet* framför er, och den jagade undan dem inför er+ – precis som i fallet med amoréernas två kungar. Det var inte ditt svärd och din båge som gjorde det.+ 13  Jag gav er ett land som ni inte hade arbetat hårt med och städer som ni inte hade byggt,+ och där bosatte ni er. Ni får njuta frukten av vingårdar och olivlundar som ni inte har planterat.’+ 14  Respektera nu Jehova och tjäna honom helhjärtat* och troget.*+ Gör er av med de gudar som era förfäder tjänade på andra sidan Floden* och i Egypten,+ och tjäna Jehova. 15  Men om ni inte vill tjäna Jehova, så välj själva vem ni vill tjäna,+ antingen de gudar som era förfäder tjänade på andra sidan Floden*+ eller de gudar som dyrkas av amoréerna, som bodde i det här landet före er.+ Men jag och min familj, vi tänker tjäna Jehova.” 16  Då svarade folket: ”Det är otänkbart för oss att överge Jehova och tjäna andra gudar. 17  Det var Jehova, vår Gud, som förde oss och våra fäder ut ur Egyptens land,+ där vi var slavar,*+ och som gjorde underverk* inför våra ögon.+ Han beskyddade oss under hela vår vandring och när vi passerade genom länder som tillhörde andra folk.+ 18  Jehova drev bort alla folk som bodde i landet före oss, däribland amoréerna. Därför vill vi också tjäna Jehova, för han är vår Gud.” 19  Då sa Josua till folket: ”Kan ni verkligen tjäna Jehova? Han är en helig Gud,+ en Gud som kräver fullständig* hängivenhet.+ Han kommer inte att överse med era överträdelser* och era synder.+ 20  Jehova har alltid gjort gott mot er, men om ni överger honom och tjänar utländska gudar ska han vända sig mot er och utplåna er.”+ 21  Men folket sa till Josua: ”Vi tänker tjäna Jehova!”+ 22  Josua sa då till folket: ”Ni är själva vittnen om att ni av egen fri vilja har valt att tjäna Jehova.”+ De svarade: ”Vi är vittnen.” 23  ”Gör er i så fall av med de utländska gudar som finns bland er, och ge Jehova, Israels Gud, era hjärtan.” 24  Folket sa till Josua: ”Vi ska tjäna Jehova, vår Gud, och lyda honom!” 25  Josua slöt då ett förbund med folket den dagen och fastställde detta som lag och rätt för dem där i Sikem. 26  Sedan skrev han ner dessa ord i boken med Guds lag+ och tog en stor sten+ och reste den under det stora trädet som står vid Jehovas helgedom. 27  Josua sa sedan till folket: ”Den här stenen ska vara ett vittne för oss,+ för den har hört allt som Jehova har sagt till oss. Den ska vara ett vittne, så att ni inte förnekar er Gud.” 28  I och med det sände Josua i väg folket, var och en till sitt landområde.*+ 29  En tid därefter dog Jehovas tjänare Josua, Nuns son, 110 år gammal.+ 30  Och man begravde honom på hans landområde, i Timnat-Sera+ i Efraims bergstrakt, norr om berget Gaas. 31  Israel fortsatte att tjäna Jehova så länge Josua levde och så länge de äldste som överlevde honom var i livet, de som kände till allt som Jehova hade gjort för Israel.+ 32  Josefs kropp,*+ som israeliterna hade tagit med från Egypten, begravdes i Sikem på den mark som Jakob hade köpt av sönerna till Hamor,+ Sikems far, för 100 silverstycken,+ och det blev Josefs söners arv.+ 33  Även Eleạsar, Arons son, dog.+ Och han begravdes på den kulle som hans son Pinehas+ hade fått i Efraims bergstrakt.

Fotnoter

Dvs. Eufrat.
Dvs. Eufrat.
Ordagrant ”dagar”.
Dvs. östra sidan.
Eller möjligen ”jordägarna”.
Eller möjligen ”panik”, ”skräck”.
Dvs. Eufrat.
Eller ”i sanning”.
Eller ”klanderfritt”.
Dvs. Eufrat.
Ordagrant ”från slavhuset”.
Ordagrant ”tecken”.
Eller ”odelad”.
Eller ”ert uppror”.
Ordagrant ”sin arvedel”.
Ordagrant ”ben”.

Studienoter

Media