Gå direkt till innehållet

Undviker Jehovas vittnen sådana som tidigare varit Jehovas vittnen?

Undviker Jehovas vittnen sådana som tidigare varit Jehovas vittnen?

 Vi undviker inte sådana som har blivit döpta som Jehovas vittnen men som inte längre predikar för andra eller som kanske rentav slutat komma tillsammans med oss. I stället tar vi kontakt med dem och försöker väcka deras andliga intresse igen.

 Vi utesluter inte automatiskt någon som begår en allvarlig synd. Men om ett döpt Jehovas vittne gör det till en vana att bryta mot Bibelns moralnormer och inte ångrar sig, då kommer han eller hon att bli utesluten, och en sådan person undviker vi. Bibeln säger tydligt: ”Avlägsna den onde mannen ur er krets.” (1 Korinthierna 5:13)

 Vad händer då om en man blir utesluten och hans fru och barn fortfarande är Jehovas vittnen? De religiösa band som han hade till sin familj förändras, men inte blodsbanden. Den äktenskapliga relationen förändras inte, och det normala familjelivet där man visar varandra tillgivenhet fortsätter som tidigare.

 Uteslutna personer är välkomna till våra möten. Om de vill kan de också få råd och andlig hjälp från de äldste i församlingen. Målet är att hjälpa dem att bli Jehovas vittnen igen. Uteslutna personer som överger det felaktiga uppförandet och visar en uppriktig önskan att leva efter Bibelns moralnormer är alltid välkomna att bli Jehovas vittnen igen.