Första Korinthierbrevet 5:1–13

5  Det rapporteras faktiskt om sexuell omoral+ bland er, sådan omoral som inte ens förekommer bland nationerna, nämligen att en man lever ihop med* sin fars hustru.+  Är det något att vara stolt över? Borde ni inte vara förtvivlade+ och se till att denne man avlägsnas från församlingen?*+  Även om jag rent fysiskt är frånvarande är jag närvarande i anden, och jag har redan dömt honom som gjort detta, som om jag faktiskt var hos er.  När ni är samlade i vår Herre Jesus namn, medvetna om att jag är med er i anden tillsammans med vår Herre Jesus kraft,  ska ni överlämna en sådan man åt Satan,+ så att detta syndfulla inflytande avlägsnas och anden kan bevaras på Herrens dag.+  Ni har inget att vara stolta över. Vet ni inte att lite surdeg får hela degen att jäsa?+  Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm,+ Kristus, har ju blivit slaktat.+  Låt oss alltså fira högtiden,+ inte med gammal surdeg eller med surdeg i form av ondska och fördärv, utan med osyrat bröd i form av uppriktighet och sanning.  I mitt brev skrev jag att ni skulle sluta umgås med omoraliska människor, 10  men då menade jag inte alla dem i världen som är omoraliska+ eller giriga eller utpressare eller avgudadyrkare. I så fall skulle ni ju behöva lämna världen.+ 11  Men nu skriver jag att ni ska sluta umgås med+ någon som kallas broder men som är omoralisk, girig+ eller en avgudadyrkare, någon som är en smädare, drinkare+ eller utpressare.+ Ni ska inte ens äta med en sådan. 12  Det är väl inte min sak att döma dem som är utanför församlingen? Ni dömer dem som är innanför,+ 13  medan Gud dömer dem som är utanför.+ ”Avlägsna den som är ond ur församlingen.”+

Fotnoter

Ordagrant ”har”.
Ordagrant ”från er mitt”.

Studienoter

sexuell omoral ... omoral: Det grekiska ordet porneia, som förekommer två gånger i den här versen, är ett övergripande begrepp som omfattar alla sexuella handlingar som är otillåtna enligt Bibeln. Det innefattar otrohet, prostitution, sex mellan ogifta personer, homosexuella handlingar och sex med djur. (Se Ordförklaringar.)

överlämna en sådan man åt Satan: Ordagrant ”överlämna en sådan åt Satan till köttets tillintetgörelse”. Det här var en uppmaning att utesluta en man ur församlingen. (1Kor 5:13; 1Ti 1:20) Mannen skulle då bli en del av den värld där Satan är gud och härskare. (1Jo 5:19) I och med det skulle mannens syndfulla inflytande avlägsnas från församlingen. Mannen skulle med andra ord inte längre kunna påverka församlingen negativt, vilket skulle leda till att anden, dvs. den goda andan, i församlingen bevarades. (2Ti 4:22)

surdeg: Eller ”jäst”. Ett jäsmedel i form av en bit syrad eller jäst deg som sparades från det ena baket till det andra. (2Mo 12:20) I Bibeln används surdeg ofta som symbol för synd och moraliskt förfall. (Se studienot till Mt 16:6.)

får hela degen att jäsa: Eller ”sprider sig genom hela degen”, ”påverkar hela degen”. Det grekiska verb som används här, zymọō (”jäsa”), är besläktat med substantivet för ”surdeg”, zỵmē, som också förekommer i den här versen. I Gal 5:9 använder Paulus samma metafor, som tydligtvis var ett talesätt.

Rensa bort den gamla surdegen: Paulus drar en parallell till det osyrade brödets högtid, som judarna firade direkt efter påsken. Under påsken skulle israeliterna avlägsna all surdeg från sina hem. På liknande sätt skulle kristna äldste avlägsna ”gammal surdeg” ur församlingen. (1Kor 5:8) Precis som en liten bit surdeg på kort tid genomsyrar en hel deg skulle en ond person kunna ha ett negativt inflytande på hela församlingen och göra den oren i Jehovas ögon.

ni är osyrade: Surdeg representerar ofta synd och ondska, och Paulus jämför de kristnas rena och fläckfria levnadssätt med firandet av det osyrade brödets högtid. (1Kor 5:8; se studienot till Rensa bort den gamla surdegen i den här versen och Ordförklaringar under ”Osyrade brödets högtid”.)

Vårt påskalamm, Kristus, har ju blivit slaktat: I Israel var den 14 nisan den glädjefyllda dag då man firade påsken. Varje år åt familjerna den dagen en måltid som bland annat bestod av ett felfritt lamm. De kristna firade inte påsken. Men denna måltid påminde dem om vilken viktig roll lammets blod spelade när israeliternas förstfödda räddades den 14 nisan 1513 f.v.t. Den gången dödade Guds ängel alla egyptiernas förstfödda men skonade israeliternas förstfödda. (2Mo 12:1–14) Paulus visar att påskalammet förebildade Jesus. Jesus dog den 14 nisan år 33 v.t. I likhet med påskalammets blod leder Jesus utgjutna blod till att många blir räddade. (Joh 3:16, 36)

I mitt brev skrev jag: Paulus hänvisar till ett tidigare brev som han skrivit till korinthierna, ett som vi inte har tillgång till i dag. Gud valde tydligtvis att inte bevara detta tidigare brev, möjligen därför att innehållet bara var relevant för dem som det riktades till. (Se studienot till 1Kor 1:2.)

ni skulle sluta umgås med: Eller ”ni inte skulle ha något att göra med”. (Se studienot till 1Kor 5:11.)

omoraliska människor: Det här uttrycket är en återgivning av det grekiska substantivet pọrnos, som är besläktat med substantivet porneia (sexuell omoral, 1Kor 5:1) och verbet porneuō (ägna sig åt sexuell omoral, 1Kor 6:18). (Se Ordförklaringar under ”Sexuell omoral”.) Korinth var sedan gammalt känt som en stad där man hade låg moral och tillbad gudinnan Afrodite. Den formen av tillbedjan vädjade till människans fysiska begär och främjade omoral. (Jämför studienot till 1Kor 7:2.) Paulus säger att en del av de kristna i Korinth tidigare hade levt ett omoraliskt liv, men att de nu hade ändrat livsstil och var goda kristna. (1Kor 6:11)

som är omoraliska: Se studienot till 1Kor 5:9.

ni ska sluta umgås med: Eller ”ni inte ska ha något att göra med”. Det grekiska ordet synanamịgnymai, som återgetts med ”umgås med”, betyder ”blanda med”. (Samma grekiska verb förekommer i 2Th 3:14.) Uttrycket ”umgås med” innehåller alltså tanken på en nära gemenskap eller vänskap och att man delar uppfattningar och känslor. De kristna i Korinth skulle ”sluta umgås med” en syndare som inte ångrade sig. De fick uppmaningen att ”avlägsna den som är ond ur församlingen”. (1Kor 5:13)

som är omoralisk: Eller ”som gör sig skyldig till sexuell omoral”. (Se studienot till 1Kor 5:9.)

som är en smädare: Eller ”som utsätter andra för verbal misshandel”. En smädare är en person som brukar förolämpa andra för att såra dem. Den som vägrar ändra ett sådant beteende får inte vara en del av församlingen. (1Kor 5:11–13; 6:9, 10)

ska inte ens äta med en sådan: Med de här orden förtydligade Paulus vad han menade när han talade om att ”sluta umgås med” dem i församlingen som fortsatte att synda utan att ångra sig. På Bibelns tid var det ofta ett tecken på vänskap att man åt tillsammans och något som ledde till att man hade mer med varandra att göra. Detta var ingen främmande tanke för kristna judar, eftersom judarna inte umgicks med eller åt tillsammans med människor ”från nationerna”. (Mt 18:17; Apg 10:28; 11:2, 3)

Avlägsna den som är ond ur församlingen: I början av det här kapitlet skrev Paulus att församlingen skulle avlägsna, eller utesluta, en man som levde ett sexuellt omoraliskt liv. (1Kor 5:1, 2, se studienoter till 1Kor 5:15.) Som stöd för anvisningen citerade Paulus Jehovas lag till israeliterna: ”Avlägsna det som är ont ur er mitt.” (5Mo 17:7) Citatet är tydligen hämtat från Septuaginta, där det står ”den som är ond” i stället för ”det som är ont”. Liknande uppmaningar finns i 5Mo 19:19; 22:21, 24; 24:7.

Media