Första Korinthierbrevet 15:1–58

15  Bröder, jag vill påminna er om de goda nyheter som jag förkunnade för er,+ som ni också tog emot och har tagit ståndpunkt för.  Om ni håller fast vid de goda nyheterna som jag förkunnade för er kommer ni att bli räddade. Annars har ni ju blivit troende till ingen nytta.  Något av det första jag lärde er var det jag själv fått lära mig, nämligen att Kristus dog för våra synder i enlighet med Skrifterna,+  att han blev begravd,+ att han blev uppväckt+ på tredje dagen+ i enlighet med Skrifterna+  och att han visade sig för Kefas*+ och sedan för de tolv.+  Efter det visade han sig för mer än 500 bröder* vid ett och samma tillfälle.+ De flesta av dem är fortfarande i livet, men några har somnat in i döden.  Därefter visade han sig för Jakob+ och sedan för alla apostlarna.+  Men allra sist visade han sig också för mig,+ och därför är det som om jag vore född för tidigt.  Jag är ju den obetydligaste av apostlarna. Jag är inte ens värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling.+ 10  Men tack vare Guds generösa omtanke är jag en apostel. Och hans generösa omtanke mot mig har inte varit förgäves, för jag har arbetat hårdare än alla de andra, fast inte i egen kraft, utan med hjälp av den generösa omtanke som Gud visar mig. 11  Det är detta vi förkunnar, både jag och de andra, och det är detta ni har kommit till tro på. 12  Det predikas alltså att Kristus har blivit uppväckt från de döda,+ så varför säger några av er att det inte finns någon uppståndelse? 13  Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. 14  Och om Kristus inte har uppstått är det meningslöst att vi förkunnar, och er tro är också meningslös. 15  Det skulle dessutom göra oss till falska vittnen om Gud,+ för då har vi ljugit om honom när vi säger att han har uppväckt Kristus,+ vilket han inte kan ha gjort om de döda inte ska uppväckas. 16  För om de döda inte ska uppstå, då har inte heller Kristus uppstått. 17  Och om Kristus inte har uppstått har er tro inget värde. Då är ni fortfarande kvar i era synder.+ 18  Det betyder också att de som har somnat in i döden i gemenskap med Kristus har gått förlorade.+ 19  Om vårt hopp till Kristus bara gäller det här livet, då är vi de sorgligaste människor som finns. 20  Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste* av dem som somnat in i döden.+ 21  För eftersom döden kom genom en människa+ kommer också de dödas uppståndelse genom en människa.+ 22  För precis som alla dör på grund av Adam,+ så ska också alla göras levande på grund av Kristus.+ 23  Men var och en i tur och ordning: först* Kristus+ och därefter, under Kristus närvaro, de som tillhör honom.+ 24  Sedan, vid slutet, kommer han att överlämna riket åt sin Gud och Far, efter att ha krossat alla regeringar och all makt och myndighet.+ 25  Han måste nämligen regera som kung tills Gud har lagt alla fiender under hans fötter.+ 26  Och den siste fienden som ska krossas är döden.+ 27  För Gud ”har lagt allt under hans fötter”.+ Men när det sägs att ”allt” har lagts under honom,+ inbegriper det naturligtvis inte den som har lagt allt under honom.+ 28  Och när allt har lagts under honom ska även Sonen underordna sig den som har lagt allt under honom,+ så att Gud kan vara allt för alla.+ 29  Om de döda inte ska uppväckas, vad kommer då att hända med dem som blir döpta till döden?*+ Varför blir de då döpta till döden?* 30  Och varför utsätter vi oss för faror hela tiden?*+ 31  Jag står öga mot öga med döden varje dag – detta är lika säkert som att jag gläder mig över er, bröder, i vår Herre Kristus Jesus. 32  Om jag som andra människor* har kämpat mot vilddjur i Efesos,+ vad har jag för nytta av det? Om de döda inte ska uppväckas, så ”låt oss äta och dricka, för i morgon ska vi dö”.+ 33  Bli inte vilseledda. Dåligt sällskap* förstör goda vanor.*+ 34  Ta ert förnuft till fånga, gör det rätta och fortsätt inte synda. En del av er har ju ingen kunskap om Gud. Jag säger det här för att få er att skämmas. 35  Men någon kommer säkert att säga: ”Hur ska de döda uppväckas? Ja, vilken slags kropp ska de ha?”+ 36  Tanklösa människa! Det man sår får inte liv om det inte först dör. 37  Och det man sår är inte den planta* som ska bli till, utan bara ett naket korn av vete eller något annat sädesslag. 38  Men Gud ger det den form* han önskar, han ger varje frö dess egen form.* 39  Det finns också olika slags kroppar. Människan har sin kropp och boskapen sin, fåglarna har sina kroppar och fiskarna sina. 40  Det finns himmelska kroppar+ och jordiska kroppar,+ men de himmelska kropparna har sin skönhet* och de jordiska kropparna en annan. 41  Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin.+ Ja, stjärna skiljer sig från stjärna i glans. 42  Det är på samma sätt med de dödas uppståndelse. Det som sås är förgängligt, det som uppväcks är oförgängligt.*+ 43  Det sås i vanära, det uppväcks i härlighet.+ Det sås i svaghet, det uppväcks i kraft.+ 44  Det sås en fysisk kropp, det uppväcks en andlig kropp. Om det finns en fysisk kropp, så finns det också en andlig. 45  Som det står skrivet: ”Den första människan, Adam, blev en levande varelse.”*+ Den siste Adam blev en livgivande ande.+ 46  Men det är inte det andliga som kommer först. Det fysiska kommer först och sedan det andliga. 47  Den första människan är från jorden och formad av jord.+ Den andra människan är från himlen.+ 48  Precis som den som formades av jord var, så är också de andra som formades av jord, och som den himmelska är, så är också de andra himmelska.+ 49  Och precis som vi har liknat den som formades av jord,+ så ska vi också likna den himmelska.+ 50  Men jag säger er, bröder: Kött och blod kan inte ärva Guds rike, inte heller kan det förgängliga ärva det oförgängliga.* 51  Jag ska berätta en helig hemlighet för er: Vi ska inte alla somna in i döden, men vi ska alla förvandlas.+ 52  Det ska ske plötsligt, på ett ögonblick, när den sista trumpeten ljuder. För trumpeten ska ljuda,+ och de döda ska uppväckas oförgängliga, och vi ska förvandlas. 53  Detta förgängliga måste nämligen kläs i oförgänglighet,*+ och detta dödliga måste kläs i odödlighet.+ 54  Men när detta förgängliga kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet, då ska det som står skrivet uppfyllas: ”Döden är uppslukad för alltid.”+ 55  ”Död, var är din seger? Död, var är din udd?”+ 56  Den udd som orsakar död är synden,+ och synden får sin kraft från lagen.+ 57  Men låt oss tacka Gud, för han ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!+ 58  Mina älskade bröder,* var därför fasta och orubbliga,+ och var alltid fullt upptagna+ i arbetet för Herren, eftersom ni vet att det ni gör i Herrens tjänst aldrig är förgäves.+

Fotnoter

Dvs. Petrus.
Ibland syftar uttrycket ”bröder” på både män och kvinnor.
Ordagrant ”förstlingen”.
Ordagrant ”förstlingen”.
Eller ”döpta i syfte att dö”.
Eller ”döpta i syfte att dö”.
Ordagrant ”varje timme”.
Eller möjligen ”Ur mänsklig synvinkel, om jag”.
Eller ”Dåliga vänner”, ”Dåligt inflytande”.
Eller ”god moral”.
Ordagrant ”kropp”.
Ordagrant ”kropp”.
Ordagrant ”kropp”.
Eller ”glans”.
Se Ordförklaringar under ”Oförgänglighet”.
Eller ”själ”. Se Ordförklaringar under ”Själ”.
Eller ”oförstörbara”.
Eller ”oförstörbarhet”.
Ibland syftar uttrycket ”bröder” på både män och kvinnor.

Studienoter

Media