Första Timoteusbrevet 1:1–20

1  Från Paulus, en apostel för Kristus Jesus på uppdrag av Gud, vår räddare, och Kristus Jesus, vårt hopp.+  Till Timoteus,*+ ett äkta barn+ i tron: Må Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre, visa dig generös omtanke och barmhärtighet och ge dig frid.  När jag skulle ge mig av till Makedonien uppmuntrade jag dig att stanna kvar i Efesos, och det gör jag nu också, så att du kan befalla vissa där att inte lära ut någon annan lära  och att inte ägna sig åt osanna historier+ och släktregister. Sådant leder inte till något meningsfullt,+ utan bara till spekulationer, i stället för att bygga upp oss med det som Gud har gett oss för att stärka tron.  Syftet med denna vägledning* är att vår kärlek+ ska komma från ett rent hjärta, från ett gott samvete och från en tro+ utan hyckleri.  En del har avvikit från detta och börjat lyssna på tomt prat.+  De vill gärna undervisa+ i lagen, men de vet varken vad de pratar om eller vad de uttalar sig så bestämt om.  Vi vet att lagen är till nytta om man tillämpar den på rätt sätt*  och förstår att en lag inte utfärdas för rättfärdiga, utan för dem som är lagbrytare+ och upproriska, ogudaktiga och syndare, illojala* och hädare, för dem som dödar sin far eller mor eller någon annan, 10  för dem som lever omoraliskt,* för män som utövar homosexualitet,* för dem som kidnappar, ljuger och svär falskt eller på andra sätt handlar i strid med den sunda* läran.+ 11  Denna lära är i enlighet med de härliga goda nyheter som den lycklige Guden har betrott mig med.+ 12  Jag är tacksam mot Kristus Jesus, vår Herre, som har gett mig kraft, eftersom han litade på mig och anförtrodde mig en tjänst,+ 13  trots att jag hade varit en hädare och en förföljare och en hänsynslös människa.+ Men jag var okunnig och saknade tro, och därför var han barmhärtig mot mig. 14  Vår Herre visade mig generös omtanke i överflöd, och jag fick tro och den kärlek som är i Kristus Jesus. 15  Det här uttalandet är trovärdigt och bör godtas utan förbehåll: Kristus Jesus kom till världen för att rädda syndare.+ Av dem är jag den värste.+ 16  Men jag visades barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle kunna använda mig som det tydligaste exemplet på hur stort hans tålamod är. Jag blev ett exempel för alla som skulle bygga sin tro på honom och få evigt liv.+ 17  Må evighetens Kung,+ den oförgänglige+ och osynlige,+ den ende Guden,+ bli upphöjd och ärad i evigheters evighet. Amen. 18  Timoteus, mitt barn, denna vägledning* ger jag dig i överensstämmelse med profetiorna som uttalades om dig, så att du med stöd av dem kan fortsätta utkämpa det rätta kriget+ 19  i tro och med ett gott samvete.+ Detta stöter några ifrån sig, och därför har de lidit skeppsbrott i tron. 20  Bland dem finns Hymenẹus+ och Alexander, och jag har överlämnat dem åt Satan*+ för att denna tillrättavisning ska lära dem att inte häda.

Fotnoter

Betyder ”en som ärar Gud”.
Eller ”befallning”.
Ordagrant ”lagenligt”.
Eller ”för dem som saknar lojal kärlek”.
Eller ”uppbyggande”.
Ordagrant ”män som ligger med män”.
Se Ordförklaringar under ”Sexuell omoral”.
Eller ”befallning”.
Dvs. de blev uteslutna ur församlingen.

Studienoter

Media