Petrus första brev 1:1–25

1  Från Petrus, en apostel+ för Jesus Kristus. Till de tillfälligt bosatta som är kringspridda i Pontos, Galatien, Kappadokien,+ Asia och Bithynien, till dem som är utvalda  enligt det Gud, vår Far, visste på förhand+ och som har gjorts heliga genom anden,+ för att vara lydiga och bestänkta med Jesus Kristus blod:+ Må ni ha överflöd av generös omtanke och frid.  Vår Herre Jesus Kristus Gud och Far förtjänar vår lovprisning. För i sin stora barmhärtighet lät han oss bli födda på nytt+ till ett levande hopp+ genom Jesus Kristus uppståndelse från de döda,+  så att vi kan få ett oförgängligt* arv som inte kan fläckas ner eller förblekna.+ Det förvaras i himlen åt er,+  ni som beskyddas av Guds kraft därför att ni tror, så att ni kan få den räddning som ska uppenbaras i den sista tidsperioden.  Detta ger er stor glädje, även om det just nu kan vara så att ni får lida en kort tid på grund av olika prövningar+  för att er tro ska bli prövad och visa sig äkta.+ En sådan tro är mycket värdefullare än guld, som prövas* genom eld men ändå kan förstöras, och den kan leda till att ni blir prisade, upphöjda och ärade när Jesus Kristus uppenbaras.+  Trots att ni aldrig har sett honom älskar ni honom. Trots att ni inte ser honom nu visar ni ändå tro på honom. Ni fylls av en obeskrivlig och underbar glädje,  eftersom ni närmar er målet för er tro, er räddning.+ 10  Det var denna räddning som profeterna, som profeterade om den generösa omtanke som skulle visas er, studerade noggrant och forskade om.+ 11  De fortsatte undersöka vilken särskild tid som den heliga anden* pekade fram emot när det gällde Kristus+ och hur den tiden skulle vara. För anden vittnade på förhand om det lidande Kristus skulle gå igenom+ och om den härlighet som skulle följa. 12  Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva de betjänade med sitt budskap, utan er. Och det budskapet har ni nu hört av dem som förkunnade de goda nyheterna för er med hjälp av helig ande från himlen.+ Detta är något som änglarna innerligt längtar efter att få inblick i. 13  Gör er därför mentalt redo* för hårt arbete.+ Var klartänkta.*+ Sätt ert hopp till den generösa omtanke som ni ska få när Jesus Kristus uppenbaras. 14  Som lydiga barn ska ni inte längre låta er formas av de begär som ni hade förut, när ni var okunniga. 15  I stället ska ni vara heliga i allt ni gör,+ precis som den Helige som kallade er. 16  Det står ju skrivet: ”Ni ska vara heliga, för jag är helig.”+ 17  Och om ni anropar den Far som dömer var och en opartiskt+ efter hans gärningar, så lev i gudsfruktan+ så länge ni är tillfälligt bosatta i den här världen. 18  Ni vet ju att det inte var med sådant som är förgängligt, med silver eller guld, som ni friköptes*+ från det meningslösa liv som ni hade ärvt från era förfäder.* 19  Nej, det var med Kristus dyrbara blod,+ som med blodet från ett lamm utan fel eller defekter.+ 20  Han var utvald före världens grundläggning,+ men för er skull gjordes han uppenbar vid tidernas slut.+ 21  Tack vare honom tror ni på Gud,+ som uppväckte honom från de döda+ och gav honom härlighet,+ så att ni kan ha tro och förlita er på Gud. 22  Nu när ni har renat er själva genom att vara lydiga mot sanningen och visar uppriktig broderskärlek,+ så älska varandra intensivt av hela ert hjärta.+ 23  Ni har ju blivit födda på nytt,+ inte genom att det har såtts något förgängligt, utan genom att det har såtts något oförgängligt,*+ genom den levande och evige Gudens ord.+ 24  För ”alla människor är som gräset, och deras härlighet är som blommorna på marken. Gräset vissnar och blommorna faller av, 25  men Jehovas* ord består för evigt.”+ Och detta ”ord” är de goda nyheter som har förkunnats för er.+

Fotnoter

Eller ”luttras”.
Dvs. den heliga ande som var inom dem.
Eller ”sansade”, ”balanserade”.
Eller ”Gör därför ert sinne redo”.
Ordagrant ”återlöstes”.
Eller ”ni hade fått på traditionens väg”.
Ordagrant ”oförgänglig säd”, dvs. Guds ande. Se Ordförklaringar under ”Oförgänglighet”.

Studienoter

Media