Judas brev 1:1–25

 Från Judas, en Jesus Kristus tjänare och bror till Jakob.+ Till de kallade+ som är älskade av Gud, Fadern, och som är bevarade åt Jesus Kristus:+  Må ni få överflöd av barmhärtighet, frid och kärlek.  Mina älskade, jag hade verkligen velat skriva till er om den räddning vi har gemensamt,+ men nu inser jag att jag måste skriva för att uppmuntra er att kämpa hårt för den tro+ som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.  Det har nämligen smugit sig in några bland er som enligt Skrifterna sedan länge är bestämda att bli dömda. De är ogudaktiga, och de använder vår Guds generösa* omtanke som ursäkt för skamlöst uppförande*+ och förnekar vår ende ägare och Herre, Jesus Kristus.+  Fastän ni är fullt medvetna om allt detta så vill jag påminna er om att Jehova* räddade ett folk ur Egypten+ men att han senare tillintetgjorde dem som inte visade tro.+  Och de änglar som inte behöll sin ursprungliga ställning* utan övergav sin rätta hemvist+ har han hållit i förvar i tätt mörker med eviga bojor fram till domen på den stora dagen.+  På samma sätt var det med Sodom och Gomorra och städerna runt omkring. Där utövade man grov sexuell omoral* och följde onaturliga fysiska begär.+ De straffades med evig eld och är därför ett varnande exempel för oss.+  Ändå gör dessa människor likadant. De är uppfyllda av fantasier och orenar kroppen, de föraktar myndighet och talar nedsättande om dem som Gud ärar.+  Men när ärkeängeln+ Mikael+ hade en konflikt med djävulen och de diskuterade om Moses döda kropp+ vågade han inte döma honom och uttrycka sig nedsättande.+ Han sa: ”Det är Jehovas* sak att gå till rätta med dig.”+ 10  Dessa människor talar nedsättande om allt som de egentligen inte förstår.+ Och allt som de instinktivt förstår, likt förnuftslösa djur,+ det fortsätter de att göra, och det fördärvar dem. 11  Olycka över dem! De har slagit in på Kains väg+ och har varit snabba att följa Bịleams felaktiga kurs+ för att få lön, och de har gått under genom att tala upproriskt+ som Kora.+ 12  De är dolda klipprev vid era festmåltider,*+ där de äter tillsammans med er. De är herdar som skamlöst förser sig själva,+ vattenlösa moln som drivs hit och dit av vinden.+ De är träd utan frukt på senhösten, döda två gånger om* och uppryckta med rötterna. 13  De är vilda havsvågor som skummar av sin egen skam,+ irrande stjärnor som hålls i förvar i det svartaste mörker för evigt.+ 14  Ja, Enok,+ den sjunde i Adams släktlinje, profeterade om dem när han sa: ”Jehova* kom med sina tiotusentals heliga*+ 15  för att verkställa domen över alla+ och för att straffa de ogudaktiga för allt det ogudaktiga de hade gjort på ett ogudaktigt sätt och för allt det chockerande som dessa ogudaktiga syndare hade sagt om honom.”+ 16  Det är de som klagar+ och är missnöjda med sin lott i livet. De följer sina egna begär+ och skryter ohämmat samtidigt som de smickrar andra* för att själva få fördelar.+ 17  Men ni, mina älskade, kom ihåg det som vår Herre Jesus Kristus apostlar tidigare sa.* 18  De brukade säga till er: ”I den sista tiden ska det finnas hånfulla människor som följer sina egna ogudaktiga begär.”+ 19  Det är de som orsakar splittring.+ De är djuriska* människor som saknar andlighet.* 20  Men ni, mina älskade, bygg upp er heliga tro och be med helig ande,+ 21  så att ni kan stanna kvar i Guds kärlek*+ medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus barmhärtighet som leder till evigt liv.+ 22  Fortsätt att vara barmhärtiga+ mot dem som tvivlar.+ 23  Rädda dem+ genom att rycka dem ur elden. Det finns andra som ni också ska visa barmhärtighet, samtidigt som ni är på er vakt och rentav hatar kläderna som har fläckats ner av synd.*+ 24  Gud, som kan skydda er så att ni inte snavar och som kan hjälpa er att med stor glädje stå fläckfria+ i hans härliga närvaro* 25  han är den ende Guden, vår räddare genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör äran, majestätet, makten och myndigheten i all förfluten evighet, nu och in i evigheten. Amen.

Fotnoter

Grekiska: asẹlgeia. Se Ordförklaringar.
Eller ”oförtjänta”.
Dvs. deras uppgift i himlen.
Eller ”fullständigt döda”.
Ordagrant ”kärleksmåltider”. Måltider då de kristna samlades för att uppmuntra varandra.
Eller ”heliga myriader”.
Eller ”beundrar personligheter”.
Eller ”förutsade”.
Eller ”fysiska”.
Ordagrant ”anden”.
Eller ”kan leva på ett sätt som gör att Gud älskar er”.
Eller ”kroppen”.
Eller ”inför hans härlighet”.

Studienoter

Media