Gå direkt till innehållet

Varför besöker Jehovas vittnen människor som tidigare har sagt att de inte är intresserade?

Varför besöker Jehovas vittnen människor som tidigare har sagt att de inte är intresserade?

 Kärleken till Gud och till våra medmänniskor driver Jehovas vittnen till att prata med andra om Bibelns budskap, även sådana som tidigare sagt att de inte är intresserade. (Matteus 22:37– 39) Vår kärlek till Gud gör att vi vill följa hans sons uppmaning att ”grundligt vittna” för människor. (Apostlagärningarna 10:42; 1 Johannes 5:3) Det inbegriper att vi berättar om Guds budskap mer än en gång, precis som profeterna på Bibelns tid gjorde. (Jeremia 25:4) Eftersom vi älskar våra medmänniskor vill vi dela med oss av Bibelns livräddande ”goda nyheter om kungariket” till dem, även om några av dem kanske tidigare sagt att de inte är intresserade. (Matteus 24:14)

 Det händer ofta att vi finner intresse när vi går tillbaka till hem där man tidigare sagt att man inte är intresserad. Det kan bero på några olika anledningar:

  •   Människor flyttar.

  •   Någon annan i hemmet kanske är intresserad av vårt budskap.

  •   Människor förändras. Händelser i världen eller personliga omständigheter kan få människor att bli mer ”medvetna om sitt andliga behov”, vilket kan väcka deras intresse för Bibeln. (Matteus 5:3) Till och med sådana som tidigare motarbetat vårt arbete kan ändra inställning, precis som aposteln Paulus gjorde. (1 Timoteus 1:13)

 Men vi tvingar inte på någon vårt budskap. (1 Petrus 3:15) Det är upp till var och en att fatta ett personligt beslut när det gäller ens egen tro. (5 Moseboken 30:19, 20)