Gå direkt till innehållet

Varför tar Jehovas vittnen inte del i krig?

Varför tar Jehovas vittnen inte del i krig?

 Jehovas vittnen tar inte del i krig av följande skäl:

  1.   De vill lyda Gud. Bibeln säger att Guds tjänare ”skall smida sina svärd till plogbillar ... och inte mer lära sig att föra krig”. (Jesaja 2:4)

  2.   De vill följa Jesus. Han sa till sin lärjunge Petrus: ”För tillbaka ditt svärd till dess plats, ty alla som tar till svärd skall gå under genom svärd.” (Matteus 26:52) Jesus visade med de orden att hans efterföljare inte ska ta till vapen.

     Jesus lärjungar lyder hans uppmaning att inte vara ”någon del av världen” genom att vara helt neutrala i politiska sammanhang. (Johannes 17:16) De tar inte del i protester mot krig och lägger sig inte heller i om andra väljer att gå med i det militära.

  3.   De vill visa kärlek till andra. Jesus uppmanade sina lärjungar att ”älska varandra”. (Johannes 13:34, 35) De skulle alltså vara ett internationellt brödraskap där en person aldrig skulle kriga mot sin broder eller syster. (1 Johannes 3:10–12)

  4.   De efterliknar de första kristna.Encyclopedia of Religion and War står det: ”Jesus tidiga efterföljare vägrade att ta del i krig och göra militärtjänst” eftersom de insåg att det var ”oförenligt med Jesus kärleksbudskap och hans befallning att man ska älska sina fiender”. Den tyske teologen Peter Meinhold sa något liknande om de första kristna: ”Att vara kristen och att vara soldat ansågs oförenligt.”

En tillgång i samhället

 Jehovas vittnen är goda samhällsmedborgare och utgör inget hot mot landets säkerhet. Vi respekterar myndigheterna i enlighet med de här befallningarna i Bibeln:

  •   ”Varje själ skall underordna sig de överordnade myndigheterna.” (Romarna 13:1)

  •   ”Betala då tillbaka till kejsaren det som är kejsarens, men till Gud det som är Guds.” (Matteus 22:21)

 Därför lyder vi lagarna, betalar vår skatt och samarbetar med myndigheterna i deras ansträngningar att få ett tryggt och bra samhälle.