Gå direkt till innehållet

Varför använder Jehovas vittnen inte kors i sin tillbedjan?

Varför använder Jehovas vittnen inte kors i sin tillbedjan?

 Många tycker att korset är själva symbolen för kristendomen. Jehovas vittnen är kristna, men de använder inte några kors i sin tillbedjan. Varför inte det?

 Ett skäl är att Bibeln visar att Jesus inte dog på ett kors utan på en enkel påle. Dessutom uppmanar Bibeln de kristna att ”fly från avgudadyrkan”, vilket betyder att man inte kan använda kors i sin tillbedjan. (1 Korinthierna 10:14; 1 Johannes 5:21)

 Jesus sa: ”Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Johannes 13:34, 35) Jesus visade i och med det att osjälvisk kärlek – inte ett kors eller någon annan symbol – skulle vara ett kännetecken på hans sanna efterföljare.