Gå direkt till innehållet

Vad är Watch Tower Bible and Tract Society?

Vad är Watch Tower Bible and Tract Society?

 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania är en ideell juridisk sammanslutning som registrerades 1884 i staten Pennsylvania i USA. Jehovas vittnen använder sig av den för att bedriva sin världsvida verksamhet, som inbegriper att ge ut biblar och bibelförklarande litteratur.

 Enligt stadgarna är sammanslutningens syfte att utöva ”religiös, undervisande och välgörande” verksamhet. Främsta syftet är ”att predika evangelium om Guds rike under Kristus Jesus”. Man kan endast bli medlem genom att bli invald, och det grundas inte på hur mycket pengar man skänker. Sammanslutningens medlemmar och ledamöter bistår Jehovas vittnens styrande krets.

Samarbete mellan juridiska sammanslutningar

 Förutom Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania använder sig Jehovas vittnen av flera olika juridiska sammanslutningar världen över. a Vissa har med ordet Watchtower, eller en översatt variant, i namnet.

 Tack vare dessa juridiska sammanslutningar har vi kunnat utföra mycket, till exempel:

  •   Utgivning av publikationer. Vi har gett ut omkring 220 miljoner biblar och cirka 40 miljarder exemplar av bibelförklarande litteratur. Vi har publikationer på mer än 900 språk. På webbplatsen jw.org kan man läsa Bibeln gratis på mer än 160 språk och få Bibelns svar på sådana frågor som ”Vad är Guds rike?

  •   Utbildning. Vi håller flera skolor för bibelundervisning. Sedan 1943 har till exempel omkring 9 000 Jehovas vittnen fått en intensivutbildning vid Vakttornets bibelskola Gilead som har gjort att de kan tjäna som missionärer eller på annat sätt stärka och stödja vår världsvida verksamhet. Och varje vecka får miljontals människor undervisning på mötena i alla våra församlingar, och dit är alla välkomna. Vi håller också läs- och skrivkurser och har gett ut ett läromedel på 120 språk för det ändamålet.

  •   Biståndsarbete. Vi har ordnat med hjälpinsatser efter stora katastrofer och tragedier, till exempel efter folkmordet i Rwanda 1994 och efter jordbävningen i Haiti 2010.

 Även om våra juridiska sammanslutningar har hjälpt oss att få mycket uträttat, är vårt arbete inte beroende av någon av dem. Varje kristen har ett personligt ansvar att fullfölja uppgiften från Gud att predika och undervisa andra om de goda nyheterna. (Matteus 24:14; 28:19, 20) Vi är övertygade om att Gud stöder vårt arbete och att han även i fortsättningen kommer att få det att växa. (1 Korinthierna 3:6, 7)

a I Sverige används till exempel trossamfundet Jehovas vittnen.