Gå direkt till innehållet

Förbjuder Jehovas vittnen vissa filmer, böcker eller sånger?

Förbjuder Jehovas vittnen vissa filmer, böcker eller sånger?

 Nej. Vår organisation granskar inte filmer, böcker eller sånger för att komma fram till vad någon ska undvika. Varför gör vi inte det?

  Bibeln uppmuntrar var och en att öva sin ”uppfattningsförmåga” för att kunna skilja mellan rätt och orätt. (Hebréerna 5:14)

  I Bibeln finns det grundläggande principer som en kristen kan tänka igenom innan han väljer underhållning. a Vårt mål är, som i alla områden i livet, att ta reda på ”vad som är välbehagligt för Herren”. (Efesierna 5:10)

  Bibeln lär att föräldrar har en viss myndighet, så de kan välja att bestämma vilken underhållning som är olämplig för familjen. (1 Korinthierna 11:3; Efesierna 6:1–4) Men det finns ingen inom församlingen som har rätt att utfärda förbud mot vissa filmer eller viss musik. (Galaterna 6:5)

a Bibeln fördömer till exempel allt som förhärligar ockultism, sexuell omoral och våld. (5 Moseboken 18:10–13; Efesierna 5:3; Kolosserna 3:8)