Nej. Vår organisation granskar inte filmer, böcker eller sånger för att komma fram till vad våra medlemmar ska undvika. Varför gör vi inte det?

● Bibeln uppmuntrar var och en att öva sin ”uppfattningsförmåga” för att kunna skilja mellan rätt och orätt. (Hebréerna 5:14)

● I Bibeln finns det grundläggande principer som en kristen kan tänka igenom innan han väljer underhållning. * Vårt mål är, som i alla områden i livet, att ta reda på ”vad som är välbehagligt för Herren”. (Efesierna 5:10)

● Bibeln lär att föräldrar har en viss myndighet, så de kan välja att bestämma vilken underhållning som är olämplig för familjen. (1 Korinthierna 11:3; Efesierna 6:1–4) Men det finns ingen inom församlingen som har rätt att utfärda förbud mot vissa filmer eller viss musik. (Galaterna 6:5)

^ § 4 Bibeln fördömer till exempel allt som förhärligar ockultism, sexuell omoral och våld. (5 Moseboken 18:10–13; Efesierna 5:3; Kolosserna 3:8)