Gå direkt till innehållet

Hur ser Jehovas vittnen på religiöst samarbete?

Hur ser Jehovas vittnen på religiöst samarbete?

 Vi Jehovas vittnen tycker om att samtala om andliga ämnen med människor som tillhör alla slags religioner, men vi har inget religiöst samarbete i den meningen att vi tillber tillsammans med andra trosriktningar. Bibeln visar att sanna kristna skulle vara som en kropp som är ”harmoniskt sammanfogad”, och en viktig faktor för en sådan harmoni är enhet i tron. (Efesierna 4:16; 1 Korinthierna 1:10; Filipperna 2:2) Det innebär mer än att bara dela fina värderingar, som kärlek, medkänsla och förlåtelse. Vår tro grundar sig på ingående kunskap i Bibeln, och utan den är vår tro meningslös. (Romarna 10:2, 3)

 Bibeln säger att de som tillber tillsammans med sådana som tillhör andra religioner är ”ojämnt sammanokade”. (2 Korinthierna 6:14–17) Det skulle alltså leda till friktioner som skadar en kristens tro. Därför tillät inte Jesus att hans efterföljare skulle ha något samröre med andra religioner. (Matteus 12:30; Johannes 14:6) I den lag som Gud förmedlade genom Mose förbjöds israeliterna att tillbe tillsammans med folken runt omkring. (2 Moseboken 34:11–14) Och längre fram vägrade trogna israeliter att ta emot hjälp som skulle kunna leda till en religiös allians med dem som inte delade deras tro. (Esra 4:1–3)

Har Jehovas vittnen en öppen dialog med dem som har en annan tro?

 Ja. Precis som aposteln Paulus vill vi gärna förstå ”alla slags människor” – hur de tänker och vad de tror på. (1 Korinthierna 9:19–22) Under sådana samtal vill vi tillämpa Bibelns råd att visa ”djup respekt” för den vi talar med. (1 Petrus 3:15)