Matteusevangeliet 12:1–50

12  Vid den tiden tog Jesus och hans lärjungar vägen genom några sädesfält på sabbaten. Lärjungarna blev hungriga och började rycka av ax och äta.+  När fariséerna såg det sa de: ”Titta! Dina lärjungar gör något som är förbjudet på sabbaten.”+  Han svarade: ”Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga?+  Han gick in i Guds hus, och de åt upp skådebröden.+ Ingen av dem hade lov att göra det, det hade bara prästerna.+  Eller har ni inte läst i lagen att prästerna arbetar i templet på sabbaten utan att dra på sig skuld?+  Men jag säger er att här är något som är större än templet.+  Om ni hade förstått vad det här betyder: ’Barmhärtighet+ vill jag ha, inte slaktoffer’,+ skulle ni inte ha dömt dem som är oskyldiga.  Människosonen är nämligen herre över sabbaten.”+  Efter att han hade lämnat dem gick han in i deras synagoga. 10  Där fanns en man med en förtvinad* hand.+ Några som ville sätta dit Jesus frågade honom: ”Får man bota sjuka på sabbaten?”+ 11  Han svarade: ”Om ni äger ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, skulle ni inte lyfta upp det då?+ 12  Tänk så mycket mer värdefull en människa är än ett får! Alltså är det tillåtet att göra goda gärningar på sabbaten.” 13  Sedan sa han till mannen: ”Sträck ut handen.” Då gjorde han det, och handen blev helt återställd, lika frisk som den andra. 14  Men fariséerna gick ut och konspirerade med varandra om att döda Jesus. 15  När Jesus fick reda på det gav han sig av därifrån. Många människor följde honom,+ och han botade alla. 16  Men han sa strängt till dem att inte berätta vem han var,+ 17  för att det som hade sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: 18  ”Se! Min tjänare,+ som jag har utvalt, min älskade, som jag har godkänt!+ Jag ska låta min ande komma över honom,+ och han ska visa nationerna vad verklig rättvisa är. 19  Han ska inte gräla+ eller skrika, och hans röst ska inte höras på de stora gatorna. 20  Ett knäckt strå ska han inte bryta av, och en rykande veke ska han inte släcka,+ till dess han har skipat rättvisa. 21  Hans namn kommer att ge nationerna hopp.”+ 22  Nu förde man fram en demonbesatt man som var blind och stum. Och Jesus botade honom, så att han kunde se och tala. 23  Och folk blev helt överväldigade och sa: ”Skulle det här kunna vara Davids son?” 24  När fariséerna hörde detta sa de: ”Den där mannen kan bara driva ut demoner om han får hjälp av Beelsebub, demonernas härskare.”+ 25  Jesus förstod vad de tänkte och sa därför: ”Ett rike som är splittrat går under, och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå. 26  Om Satan driver ut Satan motarbetar han sig själv, och hur kan då hans rike bestå? 27  Och om jag driver ut demonerna med hjälp av Beelsebub, med vems hjälp driver då era efterföljare ut dem? Era egna efterföljare visar alltså hur fel ni har. 28  Men om det är med hjälp av Guds ande som jag driver ut demonerna, då har faktiskt Guds rike kommit utan att ni har märkt det.*+ 29  För hur kan någon bryta sig in hos en stark man och stjäla det han äger om han inte binder honom först? Sedan kan han tömma hans hus. 30  Den som inte är med mig, han är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.+ 31  Därför säger jag: Människor ska få förlåtelse för alla slags synder och hädelser, utom hädelse mot anden. Det ska inte förlåtas.+ 32  Om någon talar emot Människosonen ska han alltså bli förlåten,+ men den som talar emot den heliga anden ska inte bli förlåten, varken i den här världsordningen eller i den som ska komma.+ 33  Antingen är ni ett fint träd som ger fin frukt eller ett dåligt träd som ger dålig frukt. Trädet känns ju igen på sin frukt.+ 34  Huggormsyngel,+ hur kan ni tala goda ting när ni är onda? Det hjärtat är fullt av kommer ut genom munnen.+ 35  En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd, men en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd.+ 36  Jag säger er att på domens dag ska människor få stå till svars+ för varje skadligt* ord som de säger. 37  För det är dina ord som avgör om du ska frias eller fällas.” 38  Då sa några av de skriftlärda och fariséerna: ”Lärare, vi vill att du gör ett tecken.”+ 39  Jesus svarade: ”Den här onda och svekfulla generationen söker hela tiden efter ett tecken, men det enda tecken de ska få är profeten Jonas tecken.+ 40  För precis som Jona var tre dagar och tre nätter i den stora fisken,+ så ska Människosonen vara tre dagar och tre nätter i jordens djup.+ 41  Vid domen ska människorna från Nineve uppstå tillsammans med denna generation och domfälla den, för de ändrade sig när Jona predikade.+ Men här är en som är större än Jona.+ 42  Vid domen ska söderns drottning uppväckas tillsammans med denna generation och domfälla den, för hon kom från jordens ände för att höra Salomos vishet.+ Men här är en som är större än Salomo.+ 43  När en oren ande far ut ur en människa färdas den genom torra trakter och letar efter en plats att vila på, men den hittar ingen.+ 44  Då säger den: ’Jag återvänder till mitt hus som jag lämnade.’ Och när den kommer dit är huset obebott men rent och prydligt. 45  Då ger den sig i väg och hämtar sju andra andar, som är värre än den själv. Och när de har kommit in bosätter de sig där, och för den människan blir detta värre än det var från början.+ Så ska det gå för den här onda generationen.” 46  Medan han talade till folkskarorna hade hans mor och hans bröder+ kommit. De stod utanför och ville prata med honom.+ 47  Någon sa till honom: ”Din mor och dina bröder står utanför och vill prata med dig.” 48  Han svarade: ”Vem är min mor, och vilka är mina bröder?” 49  Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa: ”Här är min mor och mina bröder!+ 50  Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor.”+

Fotnoter

Eller ”förlamad”.
Eller ”Guds rike överraskat er”. Ordagrant ”Guds rike nått er”.
Eller ”onyttigt”.

Studienoter

genom några sädesfält: Förmodligen på stigar som avgränsade ett fält från ett annat.

sabbaten: Se Ordförklaringar.

något som är förbjudet: Jehova hade förbjudit israeliterna att arbeta på sabbaten. (2Mo 20:8–10) Men judiska ledare hade tagit sig rätten att avgöra vad som skulle betraktas som arbete. Enligt dem gjorde Jesus lärjungar sig skyldiga till att skörda (rycka av) och tröska (gnugga sönder) säd. (Lu 6:1, 2) Men i Jehovas lag fanns det inget stöd för en sådan definition.

Guds hus: Här syftar det på tälthelgedomen. Den händelse som Jesus hänvisar till (1Sa 21:1–6) inträffade när tälthelgedomen var placerad i Nob, en stad som tydligtvis låg i Benjamins område i närheten av Jerusalem. (Se Tillägg B7, infälld karta.)

Guds hus: Se studienot till Mk 2:26.

skådebröden: Eller ”framläggningsbröden”. Det hebreiska uttrycket betyder ordagrant ”ansiktets bröd”. Bildligt sett låg brödet inför Jehova som ett ständigt offer till honom. (2Mo 25:30; se Ordförklaringar och Tillägg B5.)

arbetar i templet på sabbaten: Eller ”bryter mot sabbaten i templet”. Prästerna gjorde samma arbeten på sabbaten som på andra dagar, och därigenom ”bröt” de mot sabbaten, t.ex. genom att slakta och utföra andra uppgifter i samband med djuroffren. (4Mo 28:9, 10)

representerar: Det grekiska ordet estịn (ordagrant ”är”) har här innebörden ”symboliserar”, ”betyder”, ”står för”. Den här innebörden var självklar för apostlarna, för när de här orden uttalades hade de både Jesus fullkomliga kropp och brödet de skulle äta fullt synliga framför sig. Brödet kunde alltså inte ha varit hans bokstavliga kropp. Det är värt att lägga märke till att samma grekiska ord används i Mt 12:7, och där använder många översättningar ordet ”betyder”.

Barmhärtighet vill jag ha, inte slaktoffer: Två gånger citerar Jesus de här orden från Hos 6:6, i den här versen och i Mt 12:7. Matteus var en föraktad skatteindrivare som blev en av Jesus närmaste medarbetare, och han är också den ende evangelieskribenten som återger detta citat samt liknelsen om tjänaren som vägrade efterskänka en skuld. (Mt 18:21–35) I Matteus evangelium framkommer det att Jesus flera gånger betonar hur viktigt det är att visa barmhärtighet, inte bara frambära offer.

vad det här betyder: Ordagrant ”vad är”. Här har det grekiska ordet estịn (ordagrant ”är”) innebörden ”betyder”, ”representerar”. (Se studienot till Mt 26:26.)

Barmhärtighet vill jag ha, inte slaktoffer: Se studienot till Mt 9:13.

Människosonen: Detta uttryck förekommer omkring 80 gånger i evangelierna. Jesus använde det om sig själv, tydligen för att betona att han verkligen var en människa, född av en kvinna, samt att han motsvarade Adam och hade kraft att återköpa mänskligheten från synd och död. (Rom 5:12, 14, 15) Uttrycket identifierade också Jesus som Messias, eller Kristus. (Dan 7:13, 14; se Ordförklaringar.)

Människosonen: Se studienot till Mt 8:20.

herre över sabbaten: Jesus tillämpar det här uttrycket på sig själv (Mk 2:28; Lu 6:5) och visar därigenom att han hade fått myndighet att på sabbaten utföra det arbete som hans himmelske Far hade gett honom. (Jämför Joh 5:19; 10:37, 38.) Jesus utförde några av sina mest framträdande underverk på sabbaten, däribland att bota sjuka. (Lu 13:10–13; Joh 5:5–9; 9:1–14) Detta förebildade tydligtvis den befrielse han kommer att ge människor under sitt styre, vilket kommer att vara som en sabbatsvila. (Heb 10:1)

hand: Det grekiska ord som återges med ”hand” har en bred betydelse och kan syfta på någons arm, hand eller fingrar. (Se också Mt 12:13.)

hur mycket mer: Jesus använde ofta det här sättet att resonera. Först lägger han fram ett fastslaget faktum eller en välkänd sanning, och med det som grund drar han sedan en slutsats som är ännu svårare att motsäga. På detta sätt visar han att det som gäller i smått också gäller i stort. (Mt 12:12; Lu 11:13; 12:28)

Tänk så mycket mer: Se studienot till Mt 7:11.

inte berätta vem han var: De orena andarna visste att Jesus var ”Guds son”, och de tilltalade honom på det sättet (vers 11), men Jesus tillät inte att demonerna vittnade om honom. De är utstötta och upproriska, de hatar det som är heligt och är Guds fiender. (Se studienot till Mk 1:25.) Något liknande hände den gång en ”spådomsdemon” påverkade en tjänsteflicka att identifiera Paulus och Silas som ”slavar åt den högste Guden” och förkunnare av ”vägen till räddning”. Paulus fick nog och drev ut anden ur henne. (Apg 16:16–18)

inte berätta vem han var: Se studienot till Mk 3:12.

för att det som Jehova hade sagt genom sin profet skulle uppfyllas: Detta och liknande uttryck förekommer många gånger i Matteus evangelium. Med en judisk målgrupp i åtanke vill Matteus tydligtvis betona Jesus roll som den utlovade Messias. (Mt 2:15, 23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:56; 27:9)

det som hade sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Se studienot till Mt 1:22.

och har godkänt: Eller ”och som är min glädje”. Samma uttryck används i Mt 12:18. Den versen är ett citat från Jes 42:1, som handlar om den utlovade Messias, eller Kristus. Att den heliga anden utgöts och att Gud sa detta om sin son visade tydligt att Jesus var den utlovade Messias. (Se studienot till Mt 12:18.)

som jag har: Eller ”som min själ har”. I det här citatet från Jes 42:1 används det grekiska ordet psychẹ̄ för att återge det hebreiska ordet nẹfesh. Båda orden har i tidigare utgåvor av Nya världens översättning återgetts med ”själ”. (Se Ordförklaringar under ”Själ”.)

som jag har godkänt: Eller ”som är min glädje”. (Se studienot till Mt 3:17.)

rykande veke: Eller ”flämtande låga”. En vanlig lampa i hemmen utgjordes av ett litet lerkärl som fylldes med olivolja. En linveke gav bränsle till lågan genom att absorbera olja. Det grekiska uttryck som återgetts med ”rykande veke” kan avse en veke som ryker strax innan den slocknar. Profetian i Jes 42:3 handlar om Jesus medkänsla. Han skulle aldrig släcka den sista livsgnistan hos ödmjuka och förtryckta människor.

har skipat rättvisa: Eller ”har fört rättvisan till seger”. Det grekiska ordet nịkos återges med ”seger” i 1Kor 15:55, 57.

Beelsebub: Möjligen en ombildning av Baal-Sebub, som betyder ”flugornas ägare (herre)”, den baalsgud som filistéerna i Ekron dyrkade. (2Ku 1:3) I en del grekiska handskrifter förekommer formerna Beelseboul eller Beeseboul, vilka möjligen betyder ”den upphöjda boningens ägare (herre)”. Dessa ordformer skulle också kunna vara en lek med ord som syftar på det icke-bibliska hebreiska ordet zẹvel (dynga, gödsel). I så fall betyder de ”dyngans ägare (herre)”. Som det framgår av Mt 12:24 används den här benämningen på Satan – demonernas furste eller härskare.

Beelsebub: En benämning på Satan. (Se studienot till Mt 10:25.)

familj: Ordagrant ”hus”, dvs. hushåll. Uttrycket ”hus” kan på grekiska avse en familj, ett hushåll eller ett hov. (Apg 7:10; Flp 4:22) Uttrycket användes om hela dynastier, både herodianska och kejserliga, där det var vanligt med interna stridigheter. Dessa ledde med tiden till deras fall. I Matteus skildring används ordet ”familj” parallellt med stad.

Satan: Från det hebreiska ordet satạn, som betyder ”motståndare”, ”fiende”.

efterföljare: Ordagrant ”söner”.

visar alltså hur fel ni har: Eller ”ska vara era domare”. Efterföljarna till fariséerna skulle motbevisa fariséernas argument genom sitt handlingssätt.

Guds ande: Ordagrant ”Guds finger”. Av Matteus skildring av ett tidigare, liknande samtal framkommer det att detta syftar på Guds heliga ande. (Mt 12:28)

Guds ande: Eller ”Guds verksamma kraft”. I ett senare, liknande samtal, som finns nedskrivet i Lu 11:20, säger Jesus enligt den grekiska texten att han driver ut demonerna med hjälp av ”Guds finger”. (Se studienot till Lu 11:20.)

hädelser: Avser kränkande, vanvördigt eller grovt tal riktat mot Gud eller mot heliga ting. Att medvetet förneka eller göra motstånd mot den heliga andens kraft innebär att häda Gud, eftersom den heliga anden kommer från Gud själv. Som det framkommer i Mt 12:24, 28 såg judiska ledare Guds ande i verksamhet när Jesus utförde underverk, och ändå tillskrev de Satan djävulen denna kraft.

världsordningen: Det grekiska ordet aiọ̄n, som har grundbetydelsen ”tidsålder”, kan avse förhållanden och särskilda drag som kännetecknar en viss tidsålder, epok eller era. Jesus slår fast att hädelse mot den heliga anden inte kommer att förlåtas, varken i den här världsordningen under Satans styre (2Kor 4:4; Ef 2:2; Tit 2:12) eller i den kommande världsordningen under Guds styre, där ”evigt liv” är utlovat. (Lu 18:29, 30; se Ordförklaringar.)

Ormar, huggormsyngel: Satan, ”den forntida ormen” (Upp 12:9), är i andlig bemärkelse far till alla som motarbetar sann tillbedjan. Jesus kallade därför med rätta dessa religiösa ledare för ”ormar, huggormsyngel”. (Joh 8:44; 1Jo 3:12) De som påverkades av deras ondska fick andliga, livshotande skador. Johannes döparen använde också uttrycket ”huggormsyngel”. (Mt 3:7)

Huggormsyngel: Se studienot till Mt 23:33.

otrogna: Ordagrant ”äktenskapsbrytande”, dvs. att i andlig bemärkelse vara otrogen mot Gud. När man har ingått ett förbund med Gud men sviker honom, betraktas det som andlig otrohet. Israeliterna svek Gud när de tog del i seder och bruk som hade att göra med falsk religion och som stred mot lagförbundet, och detta gjorde dem till ”äktenskapsbrytare”. (Jer 3:8, 9; 5:7, 8; 9:2; 13:27; 23:10; Hos 7:4) Av liknande skäl fördömde Jesus den generation av judar som levde på hans tid och kallade dem ”onda och svekfulla”. (Mt 12:39; 16:4) Kristna som omfattas av det nya förbundet blir äktenskapsbrytare om de väljer att vara en del av den nuvarande världsordningen. Samma princip gäller alla som har överlämnat sig åt Jehova. (Jak 4:4)

svekfulla: Ordagrant ”äktenskapsbrytande”, dvs. otrogen mot Gud. (Se studienot till Mk 8:38.)

Jonas tecken: När Jona blev befriad ur fiskens mage efter närmare tre dagar jämförde han det med att uppstå från graven. (Jon 1:17–2:2) Jesus uppståndelse från den bokstavliga graven skulle vara lika verklig som händelsen med Jona, då han blev befriad ur fiskens mage. Men inte ens när Jesus blev uppväckt efter att ha varit död under delar av tre dygn blev hans inbitna kritiker troende.

tre dagar och tre nätter: Andra skildringar i Bibeln visar att det här uttrycket kan avse delar av tre dygn och att en del av ett dygn kan räknas som en hel dag. (1Mo 42:17, 18; 1Ku 12:5, 12; Mt 27:62–66; 28:1–6)

söderns drottning: Dvs. drottningen av Saba. Hennes kungadöme låg troligen i sydvästra Arabien. (1Ku 10:1)

bröder: I Bibeln kan det grekiska ordet adelfọs användas om andligt släktskap, men här används det om Jesus yngre halvbröder, Josef och Marias söner. En del som tror att Maria förblev jungfru efter Jesus födelse menar att adelfọs här avser kusiner. Men de kristna grekiska skrifterna använder ett annat ord för ”kusin” (grekiska: anepsiọs i Kol 4:10). Ytterligare ett annat uttryck används om ”Paulus systerson”. (Apg 23:16) Och i Lu 21:16 används pluralformerna av de grekiska orden adelfọs och syggenẹ̄s (återges med ”bröder och släktingar”). Dessa exempel visar att ord som betecknar släktförhållanden inte används godtyckligt i de kristna grekiska skrifterna.

bröder: Dvs. Jesus halvbröder. De nämns vid namn i Mt 13:55 och Mk 6:3. (Se studienot till Mt 13:55 för betydelsen av uttrycket ”bröder”.)

Någon sa: Den här versen finns inte med i vissa äldre handskrifter.

Här är min mor och mina bröder: Jesus skiljer här på sina biologiska bröder, varav några tydligen inte trodde på honom (Joh 7:5), och sina andliga bröder, hans lärjungar. Han visar att banden till dem som gör hans ”himmelske Fars vilja” rentav är starkare än familjebanden. (Mt 12:50)

Media

Sädeskorn
Sädeskorn

Jesus lärjungar kan ha plockat och ätit sådana vetekorn som syns på bilden.

Synagoga
Synagoga

Den här illustrationen ger en uppfattning om hur en synagoga kan ha sett ut på Bibelns tid. Illustrationen är delvis baserad på lämningarna av en synagoga från det första århundradet i den forntida staden Gamla, omkring 10 km nordöst om Galileiska sjön.

Hornhuggorm
Hornhuggorm

Både Johannes döparen och Jesus kallade de skriftlärda och fariséerna ”huggormsyngel”, eftersom aningslösa människor drabbades av deras andligt skadliga inflytande, vilket var som ett dödligt gift. (Mt 3:7; 12:34) Bilden visar en hornhuggorm, som kännetecknas av små hornliknande utskott ovanför ögonen. Andra farliga huggormar i Israel är sandhuggorm (Vipera ammodytes), som förekommer i Jordandalen, samt palestinahuggorm (Vipera palaestina).