Esra 4:1–24

4  Nu fick Judas och Benjamins fiender+ höra att de som hade återvänt från landsflykten+ höll på att bygga ett tempel åt Jehova, Israels Gud.  Då gick de genast till Serubbạbel och släktöverhuvudena och sa: ”Vi vill bygga tillsammans med er, för vi tillber* också er Gud.+ Vi har offrat till honom ända sedan den assyriske kungen Esarhạddons+ dagar, han som förde oss hit.”+  Men Serubbạbel och Jesụa och Israels andra släktöverhuvuden sa: ”Ni har ingen rätt att delta i arbetet med att bygga ett hus åt vår Gud.+ Det är vi och inga andra som ska bygga det åt Jehova, Israels Gud, precis som Kyros, Persiens kung, har befallt oss.”+  Då gjorde invånarna i landet allt för att slå ner modet på Judas folk och avskräcka dem från att bygga.+  De betalade rådgivare för att hindra deras planer+ så länge Kyros, kungen i Persien, levde och ända tills Dareios,*+ kungen i Persien, började regera.  I början av Ahasvẹros regering skrev de en anklagelse mot invånarna i Juda och Jerusalem.  Och när Artaxẹrxes var kung i Persien skrev Bislam, Mịtredat, Tạbeel och de övriga av hans kolleger till Artaxẹrxes. Brevet översattes till arameiska+ och skrevs med arameiska bokstäver.*  * Högste regeringsämbetsmannen Rehum och skrivaren Simsaj skrev ett brev till kung Artaxẹrxes angående Jerusalem.  (Avsändare var regeringsämbetsmannen Rehum, skrivaren Simsaj och de övriga av deras kolleger, domarna och underståthållarna, sekreterarna, folket från Erek,+ babylonierna, folket från Susa,+ det vill säga elamiterna,+ 10  resten av de nationer som den store och högt ärade Asenạppar förflyttade till Samarias städer+ och de övriga folken väster om Eufrat.*) 11  Det här är en avskrift av brevet de sände: ”Till kung Artaxẹrxes från dina tjänare, männen väster om Eufrat:* 12  Vi önskar informera kungen om att judarna som gav sig i väg från dig har kommit fram till Jerusalem. De är nu i full färd med att bygga upp den rebelliska och onda staden. De arbetar på murarna,+ och de reparerar även grunderna. 13  Men om Jerusalem och dess murar byggs upp kommer folket varken att betala skatt,+ avgifter eller tull. Och detta kommer att minska inkomsterna till kungarnas skattkamrar. 14  Eftersom vår lön utgår från kungen* och det är vår skyldighet att skydda dina intressen, skriver vi nu för att informera dig, 15  så att man kan göra efterforskningar i dina förfäders krönikor.+ Där kommer du att se att Jerusalem är en upprorisk stad som vållar kungar och provinser skada. Det har funnits rebeller i staden ända sedan forna tider. Det var därför den jämnades med marken.+ 16  Vi vill uppmärksamma kungen på att om Jerusalem och dess murar byggs upp kommer du inte att ha någon kontroll över* området väster om Eufrat.”*+ 17  Kungen sände då följande svar till högste regeringsämbetsmannen Rehum, skrivaren Simsaj, de övriga av deras kolleger som bodde i Samaria och de andra som bodde väster om Eufrat:* ”Var hälsade! 18  Den officiella skrivelse ni sände till oss har blivit tydligt uppläst* för mig. 19  På min order har man gjort efterforskningar och sett att ända sedan forna tider har Jerusalem satt sig upp mot kungar, och det har varit uppror och revolter.+ 20  Staden har haft starka kungar som har regerat över hela området väster om Eufrat,* och de har krävt skatt, avgifter och tull. 21  Utfärda nu en befallning om att arbetet ska upphöra, så att staden inte blir återuppbyggd förrän jag utfärdar en ny befallning. 22  Se noga till att min order verkställs, så att inte kungens intressen skadas ytterligare.”+ 23  En avskrift av kung Artaxẹrxes officiella skrivelse lästes upp för Rehum, skrivaren Simsaj och deras kolleger, och de gav sig genast av till judarna i Jerusalem och stoppade arbetet med våld. 24  Därför upphörde arbetet på Guds hus i Jerusalem, och det låg nere till det andra året av den persiske kungen Dareios regering.+

Fotnoter

Ordagrant ”söker”.
Dvs. Dareios I.
Eller möjligen ”Brevet skrevs på arameiska och översattes sedan”.
I grundtexten är Esr 4:8–6:18 skrivet på arameiska.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Ordagrant ”Eftersom vi äter palatsets salt”.
Ordagrant ”andel i”.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Eller möjligen ”har blivit översatt och läst”.
Eller ”på andra sidan Floden”.

Studienoter

Media