Gå direkt till innehållet

Varför firar inte Jehovas vittnen nattvard på samma sätt som andra samfund?

 Vi följer noga Bibeln när vi högtidlighåller Herrens kvällsmåltid, som också brukar kallas nattvarden, ”Herrens måltid” och minneshögtiden. (1 Korinthierna 11:20, Bibel 2000) Däremot har många av de läror och traditioner som andra samfund följer när de firar högtiden inte någon grund i Bibeln.

Syftet

 Syftet med Herrens kvällsmåltid är att minnas Jesus och visa tacksamhet för att han offrade sitt liv för vår skull. (Matteus 20:28; 1 Korinthierna 11:24) Den här högtiden är inte ett sakrament, eller en helig handling som gör att man blir förtjänt av Guds nåd eller syndernas förlåtelse. a Bibeln lär att vi bara kan få våra synder förlåtna genom tro på Jesus, inte genom någon religiös ceremoni. (Romarna 3:25; 1 Johannes 2:1, 2)

Hur ofta?

 Jesus uppmanade sina lärjungar att fortsätta hålla Herrens kvällsmåltid, men han sa inte uttryckligen hur ofta. (Lukas 22:19) En del tycker att man ska göra det varje månad, medan andra gör det varje vecka, varje dag, flera gånger om dagen eller så ofta de känner för det. b Men här kommer några faktorer att ta med i beräkningen.

 Jesus införde Herrens kvällsmåltid på dagen för den judiska påsken, och han dog senare samma dag. (Matteus 26:1, 2) Det här var ingen tillfällighet. Bibeln jämför Jesus offer med påskalammet. (1 Korinthierna 5:7, 8) Påsken firades en gång om året. (2 Moseboken 12:1–6; 3 Moseboken 23:5) På liknande sätt höll de första kristna högtiden till minne av Jesus död en gång om året, c och Jehovas vittnen följer det här bibliska mönstret.

Tid och datum

 Mönstret som Jesus gav hjälper oss inte bara att avgöra hur ofta minneshögtiden ska hållas utan också tid och datum för den. Han introducerade högtiden efter solnedgången den 14 nisan år 33 v.t., enligt Bibelns månkalender. (Matteus 26:18–20, 26) Vi fortsätter att hålla minneshögtiden det datumet varje år, precis som de första kristna gjorde. d

 Även om den 14 nisan år 33 v.t. var en fredag kan årsdagen för det datumet infalla på olika veckodagar. Vi avgör när den 14 nisan infaller på samma sätt som man gjorde på Jesus tid, i stället för att använda den nutida judiska kalendern. e

Bröd och vin

 Jesus använde osyrat bröd och rött vin som var över från påskmåltiden under den nya högtiden. (Matteus 26:26–28) Vi följer hans exempel och använder bröd utan surdeg eller tillsatser och vanligt rött vin, inte druvjuice eller vin som är sötat, spetsat eller kryddat.

 Vissa samfund använder bröd med surdeg eller jäst, men surdeg används ofta i Bibeln som en symbol för synd och något som är falskt och fördärvat. (Lukas 12:1; 1 Korinthierna 5:6–8; Galaterna 5:7–9) Därför är bara bröd utan surdeg eller andra tillsatser en passande symbol för Kristus syndfria kropp. (1 Petrus 2:22) En del samfund använder ojäst druvjuice i stället för vin på grund av deras förbud av alkohol. Men det finns ingen grund för det i Bibeln. (1 Timoteus 5:23)

Inte Jesus bokstavliga kött och blod

 Det osyrade brödet och det röda vinet som används vid minneshögtiden symboliserar Jesus kropp och blod. Några menar att brödet och vinet på ett mirakulöst sätt förvandlas till eller förenas med Jesus bokstavliga kött och blod. Här är några bibliska skäl för att det inte kan vara så:

  •   Om Jesus hade befallt sina lärjungar att dricka hans blod skulle han i själva verket ha sagt åt dem att bryta mot Guds lag som förbjöd att man åt eller drack blod. (1 Moseboken 9:4; Apostlagärningarna 15:28, 29) Men så kan det inte ha varit, för Jesus visste att blodet är heligt och skulle aldrig uppmana andra att gå emot Guds lag. (Johannes 8:28, 29)

  •   Apostlarna kan inte ha druckit Jesus bokstavliga blod eftersom han fortfarande levde och mådde bra. Hans blod hade ännu inte utgjutits. (Matteus 26:28)

  •   Jesus offrade sitt liv ”en gång för alla”. (Hebréerna 9:25, 26) Men om brödet och vinet förvandlades till hans kropp och blod under Herrens kvällsmåltid skulle de som åt och drack av det upprepa hans offer.

  •   Jesus sa: ”Fortsätt att göra detta till minne av mig.” (1 Korinthierna 11:24) Vi skulle alltså minnas hans offer, inte upprepa det.

 De som tror på läran om transsubstantiation, det vill säga att brödet och vinet blir Jesus bokstavliga kropp och blod, grundar det på formuleringen i vissa bibelverser. I många bibelöversättningar står det till exempel att Jesus säger om vinet: ”Detta är mitt blod.” (Matteus 26:28) Men Jesus ord kan också översättas: ”Detta betyder mitt blod” eller ”Detta representerar mitt blod”. f Jesus använde ofta bildspråk när han undervisade. (Matteus 13:34, 35)

Vilka tar del?

 När Jehovas vittnen högtidlighåller Herrens kvällsmåltid är det bara några få av oss som tar del av brödet och vinet. Varför är det så?

 Jesus utgjutna blod blev grunden till ”ett nytt förbund” som ersatte förbundet mellan Jehova Gud och den forntida nationen Israel. (Hebréerna 8:10–13) De som ingår i det nya förbundet tar del av brödet och vinet vid minneshögtiden. Det gör alltså inte alla kristna, utan bara ”de som har blivit kallade” på ett speciellt sätt av Gud. (Hebréerna 9:15; Lukas 22:20) De kommer att regera i himlen tillsammans med Jesus, och i Bibeln står det att endast 144 000 människor har fått den uppgiften. (Lukas 22:28–30; Uppenbarelseboken 5:9, 10; 14:1, 3)

 De allra flesta av oss hoppas att få vara en del av ”en stor skara” som kommer att få evigt liv här på jorden, till skillnad från den ”lilla hjord” som blivit kallad att regera med Jesus. (Uppenbarelseboken 7:9, 10; Lukas 12:32) De av oss som har hoppet att få leva på jorden tar inte del av brödet och vinet, men vi är ändå med vid minneshögtiden för att visa vår tacksamhet för att Jesus offrade sitt liv för vår skull. (1 Johannes 2:2)

a I McClintock och Strongs Cyclopedia, band IX, sidan 212, står det: ”Uttrycket sakrament finns inte i N[ya] T[estamentet]; det grekiska ordet μυστήριον [mystẹ̄rion] tillämpas inte heller någonstans på vare sig dopet eller Herrens måltid.”

b Många bibelöversättningar använder frasen ”så ofta ni” i samband med Herrens kvällsmåltid och den har setts som en fingervisning om hur ofta högtiden ska hållas. Men i det här sammanhanget betyder den här frasen helt enkelt ”var gång ni”. (1 Korinthierna 11:25, 26, Bibel 2000)

c Se The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, band IV, sidan 43, 44, och McClintock och Strongs Cyclopedia, band VIII, sidan 836.

d Se The New Cambridge History of the Bible, band 1, sidan 841.

e I den moderna judiska kalendern fastställs början av månaden nisan med hjälp av den astronomiska nymånen, men den metoden användes inte under det första århundradet. Månaden började i stället då den första strimman av nymånens skära blev synlig i Jerusalem, vilket kan vara en eller ett par dagar senare än den astronomiska nymånen. Det här är ett skäl till att det datum då Jehovas vittnen har minneshögtiden inte alltid sammanfaller med datumet då judarna nu firar påsk.

f Se till exempel A New Translation of the Bible av James Moffatt, The New Testament​—A Translation in the Language of the People av Charles B. Williams och The Original New Testament av Hugh J. Schonfield.