Gå direkt till innehållet

Varför dog Jesus?

Varför dog Jesus?

Bibelns svar

 Jesus dog för att människor skulle kunna få sina synder förlåtna och leva för evigt. (Romarna 6:23; Efesierna 1:7) Hans död var också ett bevis på att en människa kan bevara sig lojal även under de svåraste av prövningar. (Hebréerna 4:15)

 Hur kunde en enda människas död åstadkomma så mycket?

 1.   Jesus dog för ”våra synders förlåtelse”. (Kolosserna 1:14)

   Den första människan, Adam, skapades fullkomlig, alltså helt utan synd. Men han valde att inte lyda Gud. Adams olydnad, eller synd, har fått stora konsekvenser för alla hans avkomlingar. Bibeln förklarar: ”Genom en enda människas olydnad [gjordes] många ... till syndare.” (Romarna 5:19)

   Jesus var också fullkomlig, men han syndade aldrig. Därför kunde han bli ”ett försoningsoffer för våra synder”. (1 Johannes 2:2) Alldeles som Adams olydnad befläckade mänskligheten med synd, avlägsnade Jesus död synden från alla som tror på honom.

   Man kan säga att Adam sålde mänskligheten till slaveri under synden, och att Jesus sedan köpte tillbaka mänskligheten när han villigt gav sitt liv för oss. Bibeln förklarar vad det innebär: ”Om någon ... begår en synd, då har vi en hjälpare hos Fadern, Jesus Kristus, en som är rättfärdig.” (1 Johannes 2:1)

 2.   Jesus dog ”för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv”. (Johannes 3:16)

   Även om Adam skapades för att leva för evigt, ledde hans synd till en dödsdom. ”Synden kom in i världen genom en enda människa [Adam], och döden genom synden, och döden ... spred sig till alla människor därför att de alla hade syndat.” (Romarna 5:12)

   Men tack vare Jesus död kan de som tror på honom befrias från sin medfödda synd och den dödsdom som vilar över alla människor. Bibeln förklarar det så här: ”Liksom synden kom att härska som kung tillsammans med döden, så skulle också den oförtjänta omtanken härska som kung genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.” (Romarna 5:21)

   Visserligen är människors livslängd fortfarande ganska kort. Men Gud lovar att rättfärdiga människor ska belönas med evigt liv och att de som har dött ska få liv igen, så att även de kan få nytta av Jesus offerdöd. (Psalm 37:29; 1 Korinthierna 15:22)

 3.   Jesus var ”lydig ända till döden” och bevisade att en människa kan vara lojal mot Gud även under svåra prövningar. (Filipperna 2:8)

   Trots att Adam var perfekt till kropp och sinne var han olydig mot Gud på grund av att han själviskt önskade något som han inte hade rätt till. (1 Moseboken 2:16, 17; 3:6) Guds främste fiende, Satan, hävdade senare att ingen människa osjälviskt skulle lyda Gud, särskilt inte om livet stod på spel. (Job 2:4) Men Jesus, som var fullkomlig, var lydig mot Gud och förblev lojal mot honom och gick till och med igenom en förnedrande och smärtsam död. (Hebréerna 7:26) Det avgjorde saken en gång för alla. En människa kan vara lojal mot Gud under prövningar, oavsett hur svåra de är.

Frågor om Jesus död

 •   Varför behövde Jesus lida och dö för att friköpa mänskligheten? Kunde inte Gud bara ha upphävt dödsdomen?

   Guds lag säger att ”den lön synden betalar ut är död”. (Romarna 6:23) Gud försökte inte undanhålla det här från Adam, utan sa klart och tydligt att straffet för olydnad skulle vara död. (1 Moseboken 3:3) Gud, ”som inte kan ljuga”, stod sedan vid sitt ord när Adam syndade. (Titus 1:2) Adams avkomlingar ärvde inte bara synd, utan även följden av synd – död.

   Trots att syndfulla människor förtjänar att dö erbjuder Gud dem sin ”oförtjänta omtankes rikedom”. (Efesierna 1:7) Hans anordning för att friköpa mänskligheten – att offra sin fullkomlige son – var fullständigt rättvis och otroligt barmhärtig.

 •   När dog Jesus?

   Jesus dog vid ”nionde timmen” efter soluppgången, alltså omkring klockan tre på eftermiddagen, under den judiska påsken. (Markus 15:33–37, fotnoten) I vår kalender motsvarar det fredagen den 1 april år 33 v.t.

 •   Var dog Jesus?

   Jesus avrättades vid ”den så kallade Huvudskalleplatsen, som på hebreiska kallas Golgota”. (Johannes 19:17, 18) På Jesus tid låg den platsen ”utanför porten” till Jerusalem. (Hebréerna 13:12) Den kan ha legat på en kulle, eftersom Bibeln säger att några ”stod på avstånd och såg på” när Jesus avrättades. (Markus 15:40) Men det går inte att säga exakt var Golgota låg.

 •   Hur dog Jesus?

   Många tror att Jesus blev korsfäst, men Bibeln säger: ”Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen.” (1 Petrus 2:24, Bibel 2000) Bibelskribenterna använder två olika ord för att beskriva redskapet som Jesus avrättades på – staurọs och xỵlon. Många forskare har dragit slutsatsen att de här orden syftar på en bjälke eller en upprättstående påle, gjord av ett enda trästycke.

 •   Varför och hur ska vi minnas Jesus död?

   Under Jesus sista påskmåltid höll han en enkel ceremoni med sina apostlar och sa till dem: ”Fortsätt att göra detta till minne av mig.” (1 Korinthierna 11:24) Senare samma dygn avrättades han.

   Några av bibelskribenterna jämförde Jesus med lammet som judarna offrade under påsken. (1 Korinthierna 5:7) Påskfirandet påminde israeliterna om att de hade befriats från slaveriet i Egypten. Högtidlighållandet till minne av Jesus död påminner på samma sätt de kristna om att de har befriats från synd och död. Judarna firade påsken en gång om året, den 14 nisan enligt månkalendern. På samma sätt högtidlighöll de första kristna minnet av Jesus död en gång om året.

   Varje år, på den dag som motsvarar den 14 nisan, samlas därför miljontals människor över hela jorden för att högtidlighålla minnet av Jesus död.