Hebréerbrevet 8:1–13

8  Detta är huvudpunkten i det vi säger: Det är precis en sådan överstepräst vi har,+ och han har satt sig på högra sidan om Majestätets tron i himlen+  och utför tjänst* på den heliga plats*+ och i det sanna tält som har rests av Jehova* och inte av någon människa.  Varje överstepräst tillsätts för att frambära offergåvor och slaktoffer, och därför var det nödvändigt att också denne överstepräst hade något att frambära.+  Om han var på jorden skulle han inte ens vara präst,+ för här finns det redan män som frambär de gåvor som lagen kräver.  Dessa män utför helig tjänst som en återspegling* och en skugga+ av det som är i himlen.+ Det ser vi också av det Gud sa till Mose när han skulle uppföra tältet: ”Se till att du gör allt enligt mönstret som jag har visat dig på berget.”+  Men nu har Jesus fått en tjänst* som är mer upphöjd, för han är även medlare+ för ett bättre förbund,+ som juridiskt sett bygger på bättre löften.+  Om det första förbundet hade varit utan brister skulle det inte ha funnits behov av ett andra.+  Men Gud visar på en brist hos folket när han säger: ”’Det kommer dagar’, säger Jehova,* ’då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda.  Det kommer inte att vara som förbundet jag slöt med deras förfäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten,+ för de var inte trogna mot mitt förbund, och därför slutade jag bry mig om dem’, säger Jehova.* 10  ’Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel efter de dagarna’, säger Jehova.* ’Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan ska jag skriva dem.+ Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.+ 11  Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman eller sin broder och säga: ”Lär känna Jehova!”* För alla ska känna mig, från den minste till den störste bland dem. 12  Jag ska förlåta det orätta de har gjort, och deras synder ska jag inte längre komma ihåg.’”+ 13  Genom att tala om ”ett nytt förbund” har han gjort det förra föråldrat.+ Och det som blir gammalt och föråldrat ska snart försvinna.+

Fotnoter

Eller ”är en offentlig tjänare”.
Syftar på det allra heligaste. Se också 9:8, 12, 24, 25; 10:19; 13:11.
Eller ”förebild”.
Eller ”offentlig tjänst”.

Studienoter

Media