Tredje Moseboken 23:1–44

23  Jehova sa vidare till Mose:  ”Säg till israeliterna: ’Jehovas högtider+ som ni ska utlysa+ är heliga sammankomster. Detta är mina högtider:  Sex dagar får ni arbeta, men sjunde dagen är en sabbatsdag med fullständig vila,+ en helig sammankomst. Ni får inte utföra något arbete. Det är en sabbat åt Jehova, var ni än bor.+  Detta är Jehovas högtider, heliga sammankomster, som ni ska utlysa på bestämda tider:  På 14:e dagen i första månaden,+ vid skymningen,* infaller Jehovas påsk.+  På 15:e dagen i samma månad börjar det osyrade brödets högtid,+ som firas till Jehovas ära. I sju dagar ska ni äta osyrat bröd.+  Den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst.+ Ni får inte utföra något hårt arbete.  Men ni ska frambära eldsoffer åt Jehova i sju dagar. Den sjunde dagen ska det vara en helig sammankomst. Ni får inte utföra något hårt arbete.’”  Jehova sa sedan till Mose: 10  ”Säg till israeliterna: ’När ni kommer in i landet som jag ska ge er och ni har bärgat skörden, då ska ni lämna den första kärven+ av er skörd till prästen.+ 11  Och han ska gunga kärven fram och tillbaka inför Jehova för att ni ska bli godkända. Dagen efter sabbaten ska han gunga den. 12  Samma dag som ni gungar kärven ska ni offra en felfri årsgammal bagge som brännoffer åt Jehova. 13  Sädesoffret ska bestå av två tiondels efa* fint mjöl blandat med olja, ett eldsoffer åt Jehova, en välbehaglig* doft för honom. Dryckesoffret ska bestå av en fjärdedels hin* vin. 14  Ni får inte äta bröd, rostad säd eller ny säd förrän den dagen, den dag ni kommer med er offergåva till Gud. Detta ska vara en bestående stadga för er var ni än bor, i generation efter generation. 15  Ni ska räkna sju sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag ni kommer med viftofferskärven.+ Det ska vara hela veckor. 16  Ni ska räkna 50 dagar,+ till dagen efter den sjunde sabbaten. Då ska ni offra ett nytt sädesoffer åt Jehova.+ 17  Ni ska ta med er två bröd hemifrån och bära fram dem som ett viftoffer. De ska bakas av två tiondels efa* fint mjöl. De ska bakas med surdeg+ och vara en förstlingsgåva åt Jehova.+ 18  Och tillsammans med bröden ska ni frambära sju felfria årsgamla bagglamm, en ungtjur och två baggar.+ De ska vara ett brännoffer åt Jehova tillsammans med sädesoffret och dryckesoffren, ett eldsoffer, en välbehaglig doft för Jehova. 19  Och ni ska offra en killing som syndoffer+ och två årsgamla bagglamm som gemenskapsoffer.+ 20  Prästen ska gunga de två bagglammen fram och tillbaka som ett viftoffer inför Jehova, tillsammans med förstlingsbröden. De ska vara heliga för Jehova och tillhöra prästen.+ 21  Den dagen ska ni utlysa+ en helig sammankomst. Ni får inte utföra något hårt arbete. Detta ska vara en bestående stadga för er var ni än bor, i generation efter generation. 22  När det är dags att bärga skörden i landet ska du inte skörda ända ut till kanten av åkern, och du ska inte samla in de ax som ligger kvar efter skörden.+ Du ska lämna kvar det åt den fattige*+ och åt invandraren.+ Jag är Jehova, er Gud.’” 23  Jehova sa sedan till Mose: 24  ”Säg till israeliterna: ’Den första dagen i sjunde månaden ska vara en vilodag för er, en helig sammankomst, en högtidsdag som ska kungöras genom att man blåser i trumpet.+ 25  Ni får inte utföra något hårt arbete, och ni ska frambära ett eldsoffer åt Jehova.’” 26  Jehova sa sedan till Mose: 27  ”Men på tionde dagen i sjunde månaden infaller försoningsdagen.+ Ni ska hålla en helig sammankomst, och ni ska visa att ni är bedrövade* över era synder+ och frambära ett eldsoffer åt Jehova. 28  Ni får inte utföra något arbete på den här dagen, för det är en försoningsdag+ då det ska skapas försoning för er inför Jehova, er Gud. 29  Den som inte visar att han är bedrövad över sina synder* på den dagen ska utplånas från sitt folk.+ 30  Och den som utför något arbete på den dagen ska jag utplåna från hans folk. 31  Ni får inte utföra något som helst arbete. Detta ska vara en bestående stadga för er var ni än bor, i generation efter generation. 32  Det är en sabbatsdag med fullständig vila, och ni ska visa att ni är bedrövade över era synder.+ Från kvällen den nionde dagen i månaden till nästa kväll ska ni fira denna sabbat.” 33  Jehova sa sedan till Mose: 34  ”Säg till israeliterna: ’Den 15:e dagen i sjunde månaden börjar lövhyddohögtiden. Den ska firas i sju dagar till Jehovas ära.+ 35  Den första dagen ska det vara en helig sammankomst, och ni får inte utföra något hårt arbete. 36  I sju dagar ska ni frambära eldsoffer åt Jehova. På den åttonde dagen ska ni hålla en helig sammankomst,+ och ni ska frambära ett eldsoffer åt Jehova. Det är en högtidlig sammankomst. Ni får inte utföra något hårt arbete. 37  Detta är Jehovas högtider,+ som ni ska utlysa som heliga sammankomster.+ Då ska det frambäras eldsoffer åt Jehova: brännoffret,+ sädesoffret+ och dryckesoffren+ enligt det som är bestämt för varje dag. 38  Detta är utöver det som offras på Jehovas sabbater+ och utöver era gåvor,+ löftesoffer+ och frivilliga offer,+ som ni också ska ge åt Jehova. 39  Den 15:e dagen i sjunde månaden, när ni har bärgat skörden i landet, börjar alltså Jehovas högtid. Ni ska fira den i sju dagar.+ Den första dagen är en vilodag, och den åttonde dagen är också en vilodag.+ 40  Den första dagen ska ni ta frukt från era finaste träd, palmblad,+ grenar från lövträd och grenar från popplar som växer i dalen,* och ni ska glädja+ er inför Jehova, er Gud, i sju dagar.+ 41  Ni ska fira högtiden åt Jehova i sju dagar varje år,+ i sjunde månaden. Detta ska vara en bestående stadga för er, i generation efter generation. 42  Ni ska bo i lövhyddor i sju dagar.+ Alla infödda i Israel ska bo i lövhyddor 43  för att kommande generationer ska veta+ att jag lät israeliterna bo i lövhyddor när jag förde dem ut ur Egypten.+ Jag är Jehova, er Gud.’” 44  Detta sa Mose till israeliterna om Jehovas högtider.

Fotnoter

Ordagrant ”mellan de två kvällarna”.
Eller ”lugnande”. Ordagrant ”rogivande”.
Ca 0,9 l. En hin motsvarade 3,67 l. Se Tillägg B14.
Två tiondels efa motsvarade 4,4 l. Se Tillägg B14.
Två tiondels efa motsvarade 4,4 l. Se Tillägg B14.
Eller ”behövande”.
Syftar troligen på olika former av självförnekelse, inbegripet fasta.
Eller möjligen ”Den som inte fastar”.
Eller ”wadin”.

Studienoter

Media