Gå direkt till innehållet

På vilket sätt är Jesus offer en ”lösen för många”?

På vilket sätt är Jesus offer en ”lösen för många”?

Bibelns svar

 Jesus sa att han kom till jorden för att ge ”sitt liv till lösen för många”. (Matteus 20:28, Bibel 2000) Och det kommer tydligt fram i Bibeln att Jesus blod kan friköpa människor. (Efesierna 1:7; 1 Petrus 1:18, 19) Så Gud använder Jesus offer för att befria, eller frälsa, mänskligheten från synd och död.

Varför behövdes en ”lösen för många”?

 Den första människan, Adam, var helt felfri och utan synd när han skapades. Han hade kunnat leva för evigt, men han förlorade den möjligheten när han syndade och valde att gå emot Gud. (1 Moseboken 3:17–19) När han sedan fick barn ärvde de en defekt, dvs. ofullkomlighet och en tendens att synda. (Romarna 5:12) Och därför säger Bibeln att Adam sålde sig själv och sina barn till slaveri under synd och död. (Romarna 7:14) Och eftersom alla Adams avkomlingar är ofullkomliga så kan ingen av dem köpa tillbaka det han hade förlorat. (Psalm 49:7, 8 [vers 8, 9, Bibel 2000])

 Gud kände medlidande med Adams avkomlingar, som var fast i en hopplös situation. (Johannes 3:16) Men Guds höga normer för rättvisa gör att han måste ha giltiga skäl för att kunna överse med synder. (Psalm 89:14 [vers 15, Bibel 2000]; Romarna 3:23–26) Gud älskar mänskligheten, och därför ordnade han så att det rent juridiskt gick att förlåta synder, eller rentav radera dem. (Romarna 5:6–8) Jesus lösenoffer är just den juridiska grunden.

Hur fungerar anordningen med lösen?

 Det är tre saker som inbegrips i uttrycket ”lösen” i Bibeln:

  1.   En summa betalas. (4 Moseboken 3:46, 47)

  2.   Någon släpps fri, eller friköps. (2 Moseboken 21:30)

  3.   Lösensumman ska ha samma värde som det den ersätter. a

 De här tre punkterna stämmer in på Jesus lösenoffer:

  1.   Betalning. I Bibeln sägs det att de kristna hade blivit ”köpta för ett pris”. (1 Korinthierna 6:20; 7:23) Det priset var Jesus blod, och med det har han ”köpt människor åt Gud ur varje stam och språk och folk och nation”. (Uppenbarelseboken 5:8, 9)

  2.   Frigörelse. Jesus offer ger oss ”frigörelse genom lösen” så att vi kan få förlåtelse för våra synder. (1 Korinthierna 1:30; Kolosserna 1:14; Hebréerna 9:15)

  3.   Samma värde. Det Jesus offrade motsvarar exakt det som Adam förlorade: ett fullkomligt mänskligt liv. (1 Korinthierna 15:21, 22, 45, 46) Bibeln säger: ”Ty alldeles som genom en enda människas [Adams] olydnad många gjordes till syndare, likaså skall också genom en endas [Jesus] lydnad de många göras till rättfärdiga.” (Romarna 5:19) Av den här versen kan vi dra slutsatsen att en enda persons död kan betala lösensumman för mångas synder. Jesus offer är ”en motsvarande lösen för alla” som är beredda att göra något för att få nytta av det. (1 Timoteus 2:5, 6)

a De ord i Bibelns grundtext som översatts med ”lösen” för tanken till att något betalas, antingen en viss summa eller något annat av värde. Till exempel har det hebreiska verbet kafạr grundbetydelsen ”täcka”. Och vanligtvis används det i samband med att synder övertäcks. (Psalm 65:3) Det besläktade substantivet kọfer syftar på summan som betalas och gör friköpandet möjligt. (2 Moseboken 21:30) Det grekiska ordet lỵtron översätts ofta med ”lösen”. (Matteus 20:28) Grekiska författare använde ofta det ordet om priset eller lösensumman som betalades för att friköpa krigsfångar eller slavar.