Johannes uppenbarelse 7:1–17

7  Efter detta såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn. De höll fast jordens fyra vindar så att ingen vind kunde blåsa på jorden eller på havet eller på något träd.  Och jag såg en annan ängel stiga upp från soluppgången,* och han hade ett sigill från den levande Guden. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet:  ”Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill+ på deras pannor.”+  Och jag hörde antalet av dem som var märkta med sigill: 144 000.+ De som var märkta kom från alla stammar i Israel:+  Från Judas stam 12 000 märkta med sigill,från Rubens stam 12 000,från Gads stam 12 000,  från Asers stam 12 000,från Nạftalis stam 12 000,från Manasses+ stam 12 000,  från Simeons stam 12 000,från Levis stam 12 000,från Isạskars stam 12 000,  från Sẹbulons stam 12 000,från Josefs stam 12 000,från Benjamins stam 12 000 märkta med sigill.  Efter detta såg jag en stor skara som ingen kunde räkna. De kom från alla nationer, stammar, folk och språk,+ och de stod inför tronen och inför lammet klädda i långa vita dräkter,+ och de höll palmkvistar i sina händer.+ 10  Och de ropar hela tiden med hög röst: ”Det är vår Gud, som sitter på tronen,+ och lammet som vi har att tacka för vår räddning.”+ 11  Alla änglarna stod runt omkring tronen och de äldste+ och de fyra levande varelserna. De kastade sig ner inför tronen och tillbad Gud 12  och sa: ”Amen! Lovprisningen och härligheten och visheten och tacksägelsen och äran och makten och styrkan tillhör vår Gud i evigheters evighet.+ Amen.” 13  Detta fick en av de äldste att fråga mig: ”Vilka är de som är klädda i långa vita dräkter,+ och varifrån kommer de?” 14  Jag svarade direkt: ”Min herre, det är du som vet det.” Då sa han till mig: ”Det är de som överlever den stora prövningen.*+ De har tvättat sina långa dräkter och gjort dem vita i lammets blod.+ 15  Därför står de inför Guds tron, och de utför helig tjänst för honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen+ ska spänna ut sitt tält över dem.+ 16  De ska inte hungra eller törsta mer, och solen ska inte gassa på dem och ingen brännande hetta ska plåga dem.+ 17  För lammet,+ som är i mitten, där tronen är, ska vara deras herde+ och ska vägleda dem till källor med livets vatten.+ Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.”+

Fotnoter

Eller ”från öster”.

Studienoter

Media