Gå direkt till innehållet

Har Jehovas vittnen avlönade präster?

Har Jehovas vittnen avlönade präster?

 Under det första århundradet hade de kristna ingen uppdelning i präster och lekmän. Jehovas vittnen följer det mönstret och har inte heller den uppdelningen. Alla döpta, aktiva Jehovas vittnen tar del i arbetet med att predika och undervisa. Jehovas vittnen är uppdelade i församlingar på cirka 100 personer i varje. Mogna män i varje församling tjänar som ”äldste”. (Titus 1:5) De får inte betalt för sina tjänster.