Hjälpmedelsinställning

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

Har Jehovas vittnen avlönade präster?

Under det första århundradet hade de kristna ingen uppdelning i präster och lekmän. Jehovas vittnen följer det mönstret och har inte heller den uppdelningen. Alla döpta, aktiva medlemmar tar del i arbetet med att predika och undervisa. Jehovas vittnen är uppdelade i församlingar på cirka 100 medlemmar i varje. Mogna män i varje församling tjänar som ”äldste”. (Titus 1:5) De får inte betalt för sina tjänster.

 

Ta reda på mer

Hur finansieras Jehovas vittnens verksamhet?

Information om hur det globala predikoarbetet fortsätter att växa utan att kollekt eller tionde tas upp.

Vad gör de äldste i Jehovas vittnens församlingar?

Äldstebröder är andligt mogna män som tar ledningen i församlingen. Vad gör de för att hjälpa oss?