Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Tortyrpåle

Tortyrpåle

En återgivning av det grekiska ordet staurọs, som syftar på en upprättstående stolpe eller påle, en sådan som Jesus blev avrättad på. Det finns ingenting som tyder på att det grekiska ordet avser ett kors, som hedningarna använde som religiös symbol i många århundraden före Kristus. Ordet staurọs används också om den tortyr, det lidande och den skam som Jesus efterföljare skulle utsättas för, så återgivningen ”tortyrpåle” stämmer väl överens med innebörden i det grekiska ordet. (Mt 16:24; Heb 12:2) Se PÅLE.