Petrus andra brev 1:1–21

1  Från Simon Petrus, en tjänare och apostel för Jesus Kristus. Till dem som har fått samma dyrbara tro som vi* genom rättfärdigheten hos vår Gud och hos vår räddare, Jesus Kristus:  Må ni ha överflöd av generös omtanke och frid tack vare ingående kunskap+ om Gud och om Jesus, vår Herre.  Genom hans gudomliga makt har vi fått* allt vi behöver för att leva ett liv i gudhängivenhet tack vare den ingående kunskapen om Gud,+ som i sin härlighet och godhet* kallade oss.  Genom detta* har han gett* oss de dyrbara och underbara löftena+ så att ni kan bli delaktiga i en gudomlig natur,+ nu när ni har gjort er fria från världens depraverade tillstånd, som är ett resultat av orätta begär.  Gör därför allt ni kan+ för att till er tro foga godhet,*+ till godheten kunskap,+  till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen+ uthållighet, till uthålligheten gudhängivenhet,+  till gudhängivenheten broderskärlek och till broderskärleken+ kärlek till alla människor.  För om ni har dessa egenskaper och utvecklar dem kommer det att hjälpa er att vara verksamma och göra framsteg*+ när det gäller att praktisera den ingående kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.  De som saknar dessa egenskaper är nämligen blinda och blundar för ljuset.*+ De har glömt att de har renats från sina tidigare synder.+ 10  Bröder, gör därför allt ni kan för att inte äventyra er ställning som kallade+ och utvalda. Då kommer ni aldrig att snava och falla.+ 11  Ja, på det sättet ska ni få välsignelsen att storslaget* träda in i det eviga rike+ som tillhör vår Herre och räddare, Jesus Kristus.+ 12  Därför tänker jag ständigt påminna er om detta, trots att ni känner till det och står fasta i den sanning som ni har fått lära er. 13  För jag tycker att det är både rätt och riktigt att motivera er med påminnelser+ så länge jag har min fysiska kropp.*+ 14  Jag vet ju att jag snart ska lämna den, vilket också vår Herre Jesus Kristus gjorde klart för mig.+ 15  Jag ska göra allt jag kan för att ni själva ska kunna påminna er* det här när jag har gått bort. 16  Det var ju inte skickligt uppdiktade sagor vi grundade oss på när vi berättade för er om vår Herre Jesus Kristus kraft och närvaro. Nej, vi hade sett hans storhet med egna ögon.+ 17  Han fick ära och härlighet från Gud, sin Far, när han hörde följande ord* från den majestätiska härligheten: ”Det här är min son, som jag älskar och själv har godkänt.”+ 18  Ja, de orden hörde vi från himlen när vi var tillsammans med honom på det heliga berget. 19  Därför är vi ännu mer övertygade om det profetiska ordet. Ni är förståndiga om ni är uppmärksamma på det, precis som på ljuset från en lampa+ på en mörk plats, det vill säga i era hjärtan, tills dagen gryr och en morgonstjärna+ går upp. 20  Framför allt vet ni ju att inga profetior i Skriften grundar sig på en människas personliga tolkning. 21  För ingen profetia har någonsin kommit till på grund av en människas vilja.+ Nej, människor talade ord från Gud medan de vägleddes* av helig ande.+

Fotnoter

Eller ”som i likhet med oss har uppnått trons privilegium”.
Eller ”har vi som en fri gåva fått”.
Eller ”moraliska förträfflighet”.
Dvs. Guds härlighet och godhet.
Eller ”fritt gett”.
Eller ”moralisk förträfflighet”.
Eller ”kommer det att hindra er från att vara overksamma och utan frukt”.
Eller möjligen ”blinda och närsynta”.
Eller ”den storslagna välsignelsen att”.
Ordagrant ”mitt tält”.
Eller ”tala om”.
Ordagrant ”en sådan röst”.
Ordagrant ”bars (fördes) i väg”.

Studienoter

Media