Hebréerbrevet 3:1–19

3  Så, heliga bröder,* ni som har fått den himmelska kallelsen,*+ tänk därför på den apostel och överstepräst som vi erkänner* – Jesus.+  Han var trogen mot den som insatte honom,+ precis som Mose var trogen när han tjänade i Guds hus.*+  Men Jesus är värd större ära+ än Mose, eftersom den som bygger ett hus får större ära än själva huset.  Varje hus byggs ju av någon, men den som har byggt allt är Gud.  Mose var trogen som tjänare i hela Guds hus för att vittna* om det som skulle uppenbaras senare,  men Kristus var trogen som son,+ med ansvaret över hela Guds hus. Vi är Guds hus,+ om vi fortsätter att tala fritt och öppet och håller fast vid vårt hopp med stolthet ända till slutet.  Därför, som den heliga anden säger:+ ”Om ni ändå ville lyssna till hans röst i dag  och inte vara hårdhjärtade som den gången era förfäder väckte min vrede, som på prövningens dag i vildmarken,+  då de utmanade och prövade mig, trots att de hade sett allt jag hade gjort under 40 års tid.+ 10  Därför blev jag upprörd på den generationen och sa: ’De låter alltid hjärtat föra dem vilse, och de har inte lärt känna mina vägar.’ 11  Så i min vrede svor jag en ed: ’De ska inte få komma in i min vila.’”+ 12  Se till, bröder, att ingen av er drar sig bort från den levande Guden och utvecklar ett ont hjärta utan tro.+ 13  Fortsätt i stället att uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga ”i dag”,+ så att ingen av er blir förhärdad genom synden, som har makt att förleda. 14  För vi har ju bara del i* Kristus om vi ända till slutet håller fast vid övertygelsen vi hade i början.+ 15  Det sägs ju: ”Om ni ändå ville lyssna till hans röst i dag och inte vara hårdhjärtade som den gången era förfäder väckte min vrede.”+ 16  För vilka var det som hörde och ändå väckte Guds vrede? Var det inte alla som gick ut ur Egypten under Moses ledning?+ 17  Och vilka gjorde Gud upprörd i 40 år?+ Var det inte de som syndade och föll döda ner i vildmarken?+ 18  Och vilka gällde hans ed att de inte skulle komma in i hans vila? Var det inte dem som vägrade lyda? 19  Vi ser alltså att det var deras brist på tro som gjorde att de inte kunde komma in.+

Fotnoter

Ibland syftar uttrycket ”bröder” på både män och kvinnor.
Eller ”en inbjudan till himlen”.
Eller ”bekänner”.
I det här sammanhanget jämförs Guds församling eller folk med ett hus.
Eller ”som ett vittnesbörd”.
Eller ”gemenskap med”.

Studienoter

Media