Esra 10:1–44

10  Medan Esra låg gråtande på marken framför den sanne Gudens hus och bad+ och bekände folkets synder, samlades en stor grupp israelitiska män, kvinnor och barn runt honom. Och folket grät våldsamt.  Sekạnja, Jẹhiels+ son, av Elams söner,+ sa då till Esra: ”Vi har svikit vår Gud och gift oss med kvinnor* från de andra folken i landet.+ Men det finns ändå hopp för Israel.  Nu vill vi sluta ett förbund med vår Gud+ och sända bort alla kvinnor tillsammans med barnen som de har fått. Vi ska handla enligt lagen och enligt anvisningarna från Jehova och från dem som respekterar* vår Guds bud.+  Res dig upp, för det här är ditt ansvar, och vi stöder dig. Var stark och gör det som krävs.”  Då reste sig Esra och lät de främsta prästerna, leviterna och hela Israel avlägga en ed på att följa det som hade sagts.+ Och de svor eden.  Esra lämnade nu platsen framför den sanne Gudens hus och gick till Jehohạnans, Ẹljasibs sons, tempelkammare.* Men fast han gick dit åt han ingen mat och drack inget vatten, för han sörjde över folkets svek.+  Sedan lät man en kallelse gå ut i Juda och Jerusalem om att alla som hade återvänt från landsflykten skulle samlas i Jerusalem.  Furstarna och de äldste beslutade att om någon inte kom inom tre dagar skulle hela hans egendom beslagtas,* och han själv skulle förvisas från de hemkomnas församling.+  Så inom tre dagar samlades alla män från Juda och Benjamin i Jerusalem, det vill säga på 20:e dagen i nionde månaden. Hela folket satt på den öppna platsen vid den sanne Gudens hus, och de skakade på grund av situationens allvar och det kraftiga regnet. 10  Prästen Esra reste sig och sa: ”Ni har svikit Gud när ni har gift er med utländska kvinnor,+ och ni har ökat Israels skuld. 11  Bekänn er synd för Jehova, era förfäders Gud, och gör hans vilja. Bryt med folken här i landet och med de utländska kvinnorna.”+ 12  Då svarade hela folket med hög röst: ”Det är vår plikt att göra precis som du säger. 13  Men det är många som är samlade här, och vi är mitt i vinterregnen. Vi kan inte stå kvar här ute, för det kommer att ta mer än ett par dagar att lösa det här. Vi har ju verkligen syndat stort. 14  Vi ber därför att våra furstar ska få representera folket.+ Sedan kan alla i våra städer som har gift sig med utländska kvinnor komma på bestämda tider tillsammans med de äldste och domarna i varje enskild stad för att vända bort Guds brinnande vrede från oss.” 15  Jonatan, Ạsaels son, och Jahsẹja, Tikvas son, protesterade, och leviterna Mesụllam och Sạbbetaj+ stod på deras sida. 16  Men de som återvänt från Babylon gjorde som man hade sagt. Och prästen Esra och folkets släktöverhuvuden, alla nämnda vid namn, satte sig ner på första dagen i tionde månaden för att behandla saken. 17  På första dagen i första månaden hade man rett ut ärendet med männen som hade gift sig med utländska kvinnor. 18  Och det visade sig att några av prästernas söner hade gift sig med utländska kvinnor:+ av Jesụas,+ Jehosạdaks sons, söner och hans bröder: Maasẹja, Eliẹser, Jarib och Gedạlja. 19  Men de lovade* att sända bort sina hustrur, och eftersom de var skyldiga skulle de offra en bagge av småboskapen för att betala sin skuld.+ 20  Och av Immers söner:+ Hạnani och Sebạdja; 21  av Harims söner:+ Maasẹja, Elia, Semạja, Jẹhiel och Ussịa; 22  av Pashurs söner:+ Eljoẹnaj, Maasẹja, Ismael, Nẹtanel, Jọsabad och Eleạsa. 23  Och av leviterna: Jọsabad, Sịmei, Kelạja (det vill säga Kelịta), Petạhja, Juda och Eliẹser; 24  av sångarna: Ẹljasib; av portvaktarna: Sallum, Telem och Uri. 25  Och av Israel, av Paros söner:+ Ramja, Jissịa, Malkịa, Mịjamin, Eleạsar, Malkịa och Benạja; 26  av Elams söner:+ Mattạnja, Sakarja, Jẹhiel,+ Abdi, Jẹremot och Elia; 27  av Sattus söner:+ Eljoẹnaj, Ẹljasib, Mattạnja, Jẹremot, Sabad och Asịsa; 28  av Bẹbais söner:+ Jehohạnan, Hananja, Sạbbai och Atlaj; 29  av Banis söner: Mesụllam, Malluk, Adạja, Jasub, Seal och Jẹremot; 30  av Pahat-Moabs söner:+ Adna, Kelal, Benạja, Maasẹja, Mattạnja, Bẹsalel, Binnuj och Manasse; 31  av Harims söner:+ Eliẹser, Jissịja, Malkịa,+ Semạja, Shịmeon, 32  Benjamin, Malluk och Semạrja; 33  av Hasums söner:+ Mạttenaj, Mattạtta, Sabad, Elifẹlet, Jẹremaj, Manasse och Sịmei; 34  av Banis söner: Mạadaj, Amram, Uel, 35  Benạja, Bedẹja, Kẹluhi, 36  Vanja, Mẹremot, Ẹljasib, 37  Mattạnja, Mạttenaj och Jạasu; 38  av Binnujs söner: Sịmei, 39  Selẹmja, Natan, Adạja, 40  Maknạdbai, Sasaj, Sharaj, 41  Ạzarel, Selẹmja, Semạrja, 42  Sallum, Amarja och Josef; 43  av Nebos söner: Jẹgiel, Mattịtja, Sabad, Sebịna, Jaddaj, Joel och Benạja. 44  Alla dessa hade gift sig med utländska kvinnor,+ och de sände bort kvinnorna tillsammans med barnen.+

Fotnoter

Eller ”låtit kvinnor bo hos oss”.
Ordagrant ”skälver för”.
Eller ”matsal”.
Eller ”läggas under bann”.
Ordagrant ”de gav sin hand på”.

Studienoter

Media