Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Avskrivare

Avskrivare

I Bibeln syftar detta på en person som gjorde avskrifter, dvs. skrev av delar av Skrifterna och andra dokument. (Esr 7:6)

I forna tider gjorde man kopior av olika texter för hand. Detta var ett tidskrävande och tålamodsprövande arbete som fordrade stor noggrannhet och skicklighet. (Ps 45:1) I Bibeln nämns flera avskrivare vid namn: Esra, Sadok och Safan. (Neh 12:26; 13:13; Jer 36:10) Avskrivarna bidrog till att de inspirerade skrifterna bevarades när originalhandskrifterna blev utslitna och utsatta för tidens tand. Dessutom ökade efterfrågan på avskrifter när antalet läsare blev fler. Avskrivarna brukade granska texterna mycket noga och korrigerade eventuella misstag. Vissa avskrivare räknade både orden och bokstäverna under den här processen. Deras skicklighet och omsorgsfulla texthantering bidrog utan tvekan till att Guds ord bevarades genom århundradena.