Hebréerbrevet 7:1–28

7  Denne Melkisẹdek var kung i Salem och präst åt den högste Guden. Det var han som mötte Abraham och välsignade honom när Abraham kom tillbaka efter sin seger över kungarna,+  och Abraham gav honom en tiondel av allt. Namnet Melkisẹdek betyder ”rättfärdighetens kung”, och dessutom är han Salems kung, det vill säga ”fredens kung”.  Han har varken far eller mor eller släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv inget slut. På det sättet gjordes han lik Guds son och förblir präst för alltid.+  Lägg märke till hur stor denne man var. Det var åt honom som Abraham, familjeöverhuvudet,* gav en tiondel av sitt bästa byte.+  Det är sant att de av Levis söner+ som blir insatta som präster har laglig rätt att ta emot tionde från folket,+ det vill säga från sina bröder, trots att dessa också är Abrahams avkomlingar.*  Men denne man, som inte var av deras släkt, tog emot tionde av Abraham och välsignade honom som hade fått löftena.+  Nu är det onekligen så att den mindre välsignas av den större.  I det ena fallet är det döende människor som tar emot tionde, men i det andra fallet handlar det om en som fortsätter leva,+ vilket Skrifterna vittnar om.  Och man kan säga att Levi, som får tionde, själv har gett tionde genom Abraham. 10  Levi var ju en framtida avkomling till Abraham* när Melkisẹdek gick honom till mötes.+ 11  Om det hade varit möjligt att uppnå fullkomlighet genom det levitiska prästadömet+ (som ju var en del av lagen som gavs till folket), vilket behov hade det då funnits av en annan präst som skulle vara präst på samma sätt som Melkisẹdek+ och inte som Aron? 12  När prästadömet ändras måste även lagen ändras.+ 13  Han som beskrivs på det sättet kom ju från en annan stam, och ingen från den stammen har någonsin tjänstgjort vid altaret.+ 14  Och det är klart och tydligt att vår Herre kom från Judas stam,+ trots att Mose inte sa något om präster från den stammen. 15  Detta blir ännu tydligare nu när det har framträtt en präst+ som är lik Melkisẹdek+ 16  och som inte har blivit präst på grund av lagens krav på en viss härstamning, utan på grund av kraften som ger honom ett oförstörbart liv.+ 17  För som det sägs om honom: ”Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisẹdek.”+ 18  Därmed upphävs de tidigare buden, eftersom de är svaga och inte till någon hjälp för oss.+ 19  För lagen gjorde ju inget fullkomligt,+ men införandet av ett bättre hopp+ gjorde det, och med hjälp av det hoppet närmar vi oss Gud.+ 20  Detta skedde inte utan en svuren ed. 21  (Några människor har ju blivit präster utan en svuren ed, men den här prästen har blivit insatt genom den ed som Gud svor när han sa om honom: ”Jehova* har svurit en ed, som han inte ska bryta:* ’Du är präst för evigt.’”)+ 22  Därmed har Jesus blivit garantin* för ett bättre förbund.+ 23  Dessutom var det nödvändigt att många blev präster och efterträdde varandra,+ eftersom döden hindrade dem från att fortsätta. 24  Men eftersom Jesus lever för evigt+ behöver ingen efterträda honom som präst. 25  Därför kan han också fullständigt rädda dem som närmar sig Gud genom honom, eftersom han alltid är vid liv och kan vädja för deras skull.+ 26  Det är ju en sådan överstepräst vi behöver: lojal, oskyldig, fläckfri,+ avskild från syndarna och upphöjd över himlarna.+ 27  Till skillnad från de andra översteprästerna måste han inte frambära dagliga offer,+ först för sina egna synder och sedan för folkets.+ Detta gjorde han nämligen en gång för alla då han frambar sig själv som offer.+ 28  Lagen insätter människor med svagheter som överstepräster,+ men den ed+ som svors senare och som kom efter lagen insätter en son, som har gjorts fullkomlig+ för evigt.

Fotnoter

Eller ”patriarken”.
Ordagrant ”har utgått från Abrahams länd”.
Ordagrant ”i sin förfaders länd”.
Eller ”och han ska inte ångra sig”.
Eller ”den som getts i pant”.

Studienoter

Media