Kolosserbrevet 2:1–23

2  Jag vill nämligen att ni ska förstå hur mycket jag kämpar för er skull och för dem i Laodikeia+ och för alla andra som inte har träffat mig personligen.  Jag gör det för att alla ska bli tröstade+ och harmoniskt sammanfogade i kärlek+ och få hela den skatt som kommer av att man är fullständigt övertygad i sin insikt. Syftet är att de ska få ingående kunskap om Guds heliga hemlighet, det vill säga Kristus.+  I honom är alla vishetens och kunskapens skatter omsorgsfullt dolda.+  Detta säger jag för att ingen ska kunna vilseleda er med övertygande argument.  För även om jag inte är fysiskt närvarande, så är jag hos er i anden och gläder mig åt att ni är välorganiserade+ och fasta i tron på Kristus.+  På samma sätt som ni har tagit emot Kristus Jesus, Herren, ska ni därför fortsätta att vandra förenade med honom.  Bli rotade och uppbyggda i honom+ och fasta i tron,+ precis som ni har fått lära er, och låt er tacksamhet överflöda.+  Se upp så att ingen fångar er* med hjälp av den filosofi och det tomma bedrägeri+ som bygger på mänsklig tradition, på världens elementära idéer,* och som inte stämmer med Kristus.  För i honom är den gudomliga naturen* fullständigt förkroppsligad.+ 10  Och med hjälp av honom, som är huvudet för all regering och myndighet,+ har ni gjorts fullständiga. 11  På grund av er gemenskap med honom blev ni också omskurna, men inte av människor, utan genom att er syndiga natur* avlägsnades,+ eftersom det är så Kristus tjänare blir omskurna.+ 12  För ni blev begravda med honom i ett dop som liknar hans.+ Och eftersom ni är hans efterföljare och har tro på Guds stora kraft blev ni även uppväckta+ tillsammans med honom som Gud uppväckte från de döda.+ 13  Och fast ni var döda på grund av era synder och er oomskurna kropp, gjorde Gud er levande tillsammans med Kristus.+ I sin godhet förlät Gud oss alla våra synder+ 14  och utplånade* det handskrivna dokumentet+ med förordningar+ som vittnade mot oss.+ Han avlägsnade det genom att spika fast det på tortyrpålen.*+ 15  Med hjälp av den* har han avväpnat regeringarna och myndigheterna och offentligt visat upp dem som besegrade+ genom att föra dem som fångar i ett triumftåg. 16  Låt därför ingen annan bestämma* vad ni ska äta eller dricka+ eller om ni ska fira en högtid, nymånefest+ eller sabbat.+ 17  Detta är en skugga av det som skulle komma,+ men verkligheten tillhör Kristus.+ 18  Låt ingen som spelar ödmjuk och ägnar sig åt ängladyrkan ta ifrån er segerpriset.+ Sådana personer ”stöder sig på”* det de har sett och är obefogat stolta på grund av sitt begränsade, mänskliga tänkesätt. 19  Och de håller inte fast vid honom som är huvudet,+ han som förser kroppen med det den behöver och gör den harmoniskt sammanfogad med leder och ledband, så att den växer med hjälp av Guds kraft.+ 20  Ni har ju dött tillsammans med Kristus i förhållande till världens elementära idéer,*+ så varför lever ni som om ni fortfarande var en del av världen genom att rätta er efter påbud som:+ 21  ”Ta inte i det, smaka inte på det och rör inte vid det”? 22  Detta gäller ju sådant som förbrukas och försvinner, och det är människors bud och läror.+ 23  Även om sådant har ett sken av vishet är det en självvald form av gudsdyrkan, med hycklad ödmjukhet och självplågeri,+ och det är inte till någon hjälp i kampen mot de fysiska begären.

Fotnoter

Eller ”för bort er som sitt byte”.
Eller ”normer”, ”värderingar”.
Eller ”de gudomliga egenskaperna”.
Eller ”fysiska kropp”.
Eller ”drog ett streck över”.
Eller möjligen ”honom”.
Eller ”döma er för”.
Citat från hedniska mysteriereligioners invigningsriter.
Eller ”normer”, ”värderingar”.

Studienoter

Media