Filipperbrevet 1:1–30

1  Från Paulus och Timoteus, Kristus Jesus slavar. Till alla de heliga i Filippi+ som är lärjungar till Kristus Jesus, inbegripet tillsyningsmännen och församlingstjänarna:+  Må Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus visa er generös omtanke och ge er frid.  Jag tackar alltid min Gud när jag tänker på er  i alla mina innerliga* böner. Varje gång jag ber för er gör jag det med glädje,+  med tanke på allt ni har gjort för* de goda nyheterna, från första dagen ända till denna stund.  För jag är säker på att Gud ska fullborda det goda arbete som han påbörjade bland er,+ intill Kristus Jesus dag.+  Det är med all rätt som jag tänker så om er, för ni finns alla i mitt hjärta, och ni har stöttat mig, både när det gäller mina bojor+ och när det handlar om att försvara och juridiskt befästa de goda nyheterna.+ På så sätt har både ni och jag fått del av Guds generösa omtanke.  Gud är vittne på att jag längtar efter er alla med samma innerliga kärlek som Kristus Jesus har.  Och min ständiga bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer,+ tillsammans med ingående kunskap+ och gott omdöme,+ 10  så att ni kan avgöra vad som är verkligt viktigt.+ Då kan ni vara rena fram till Kristus dag och undvika att bli orsak till att andra snavar,+ 11  och då kan ni bli fyllda av rättfärdig frukt, med hjälp av Jesus Kristus,+ till ära och pris för Gud. 12  Jag vill att ni ska veta, bröder,* att min situation faktiskt har bidragit till att de goda nyheterna har haft framgång. 13  För det har blivit allmänt känt+ för hela den kejserliga livvakten* och alla andra att jag är i bojor+ på grund av Kristus. 14  Min fångenskap har styrkt de flesta av bröderna i Herren, och de har blivit ännu modigare och förkunnar Guds ord utan fruktan. 15  Det är sant att några som predikar om Kristus drivs av avund och rivalitet, medan andra har goda motiv. 16  De sistnämnda förkunnar om Kristus av kärlek, eftersom de vet att jag har blivit utsedd att försvara de goda nyheterna.+ 17  Men de förstnämnda gör det av stridslystnad, med dåliga motiv, och de vill bara skapa problem för mig i min fångenskap. 18  Vad blir resultatet? Jo, under alla omständigheter, oavsett om motiven är goda eller dåliga, så blir Kristus förkunnad, och det är till stor glädje för mig. Och jag tänker fortsätta glädja mig, 19  för jag vet att era innerliga* böner+ och stödet från Jesus Kristus ande+ ska leda till min räddning. 20  Detta är i överensstämmelse med min spända förväntan och mitt hopp att jag inte ska behöva ha något att skämmas för, utan att mitt frimodiga förkunnande ska leda till att Kristus nu, som alltid, upphöjs genom min kropp, oavsett om det blir genom mitt liv eller genom min död.+ 21  För om jag lever gör jag det för Kristus,+ och om jag dör blir det till min fördel.*+ 22  Om jag fortsätter leva som människa kan jag utföra mer i detta arbete.* Men vad jag själv skulle välja tänker jag inte avslöja. 23  Jag slits mellan dessa två alternativ, för jag längtar verkligen efter att få bryta upp och vara hos Kristus,+ det skulle ju vara långt bättre.+ 24  Men för er skull är det viktigare att jag fortsätter leva som människa. 25  Detta är jag övertygad om, och därför vet jag att jag kommer att förbli vid liv och stanna hos er alla, så att ni kan göra framsteg och känna glädje i tron. 26  Då kan ni vara jublande glada i förbindelse med Kristus Jesus på grund av mig när jag är tillsammans med er igen. 27  Uppför er nu bara* på ett sätt som är värdigt de goda nyheterna om Kristus,+ oavsett om jag kommer och besöker er eller inte,* så att jag får höra om er att ni står fasta i en och samma ande och enat*+ kämpar sida vid sida för tron på de goda nyheterna 28  och aldrig låter er skrämmas av era motståndare. Just detta är ett bevis på att de ska gå under+ men att ni ska räddas,+ och detta bevis kommer från Gud. 29  Ni har ju fått förmånen att inte bara tro på Kristus, utan också lida för hans skull.+ 30  För ni har samma kamp som ni såg att jag hade+ och som ni hör att jag fortfarande har.

Fotnoter

Eller ”ödmjuka”.
Eller ”ert bidrag för att främja”.
Ibland syftar uttrycket ”bröder” på både män och kvinnor.
Eller ”hela pretoriangardet”.
Eller ”ödmjuka”.
Eller ”blir det en vinst”.
Tydligtvis arbetet med att upphöja Kristus.
Eller ”Fortsätt nu bara att uppföra er som medborgare”.
Ordagrant ”eller är frånvarande”.
Ordagrant ”med en själ”.

Studienoter

Media

Paulus bojor när han var i husarrest
Paulus bojor när han var i husarrest

Första gången aposteln Paulus satt fängslad i Rom fick han bo i en hyrd bostad där en soldat höll vakt över honom. (Apg 28:16, 30) Romerska fångvaktare brukade kedja fast sina fångar. Vanligtvis satte man fast fångens högra handled i vaktens vänstra handled med en kedja mellan dem. På det sättet var fångvaktarens högra hand fri. Paulus nämnde att han satt kedjad, fastbojad och fängslad i de flesta inspirerade brev som han skrev under sin tid i husarrest i Rom. (Ef 3:1; 4:1; 6:20; Flp 1:7, 13, 14, 17; Kol 4:3, 18; Flm 1, 9, 10, 13)