Kolosserbrevet 4:1–18

4  Ni som är herrar över slavar, behandla dem väl och var rättvisa mot dem. Tänk på att ni också har en Herre över er i himlen.+  Var uthålliga i bönen,+ så att ni håller er vakna och tacksamma.+  Be även för oss.+ Be att Gud ska öppna en dörr för budskapet så att vi kan förkunna den heliga hemligheten om Kristus, den som jag är fängslad för.+  Ja, be att jag ska kunna förkunna om den så klart och tydligt som jag bör göra.  Var visa när ni har med utomstående att göra, och använd tiden på bästa sätt.*+  Se till att ni alltid uttrycker er på ett vänligt sätt och kryddar era ord med salt.+ Då kommer ni alltid att veta hur ni ska svara andra.+  Tỵkikos,+ min älskade broder och trogne tjänare och medarbetare i Herren, kommer att berätta för er om allt som har hänt mig.  Jag sänder honom till er för att han ska berätta hur det går för oss och uppmuntra er.  Han kommer tillsammans med Onẹsimos,+ min trogne och älskade broder, som är en av er. De ska berätta för er om allt som händer här. 10  Min medfånge Aristạrkus+ hälsar till er, och det gör också Markus,+ Bạrnabas kusin (som jag har sagt att ni ska välkomna+ om han kommer till er), 11  och Jesus som kallas Justus. De hör till de omskurna och är mina enda medarbetare för Guds rike, och de har varit ett stort stöd för mig. 12  Ẹpafras,+ en av era egna, en tjänare åt Kristus Jesus, hälsar också. Han ber alltid intensivt för er, för att ni ska stå fullständiga* och helt övertygade om allt som rör Guds vilja. 13  Jag kan försäkra er om att han verkligen anstränger sig för er och för dem i Laodikeia och Hierạpolis. 14  Vår älskade Lukas,+ läkaren, hälsar till er, och det gör även Demas.+ 15  Hälsa från mig till bröderna* i Laodikeia och till Nymfa och församlingen som samlas i hennes hus.+ 16  När det här brevet har blivit uppläst hos er, se då till att församlingen i Laodikeia också får läsa det+ och att ni läser brevet de har fått. 17  Och säg till Arkịppus:+ ”Koncentrera dig på det uppdrag som du har tagit emot av Herren, så att du kan genomföra det väl.” 18  Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand.+ Glöm aldrig mina bojor.+ Må Gud visa er generös omtanke.

Fotnoter

Ordagrant ”köp upp den bestämda tiden”.
Eller ”mogna”.
Ibland syftar uttrycket ”bröder” på både män och kvinnor.

Studienoter

Media

Paulus bojor när han var i husarrest
Paulus bojor när han var i husarrest

Första gången aposteln Paulus satt fängslad i Rom fick han bo i en hyrd bostad där en soldat höll vakt över honom. (Apg 28:16, 30) Romerska fångvaktare brukade kedja fast sina fångar. Vanligtvis satte man fast fångens högra handled i vaktens vänstra handled med en kedja mellan dem. På det sättet var fångvaktarens högra hand fri. Paulus nämnde att han satt kedjad, fastbojad och fängslad i de flesta inspirerade brev som han skrev under sin tid i husarrest i Rom. (Ef 3:1; 4:1; 6:20; Flp 1:7, 13, 14, 17; Kol 4:3, 18; Flm 1, 9, 10, 13)