Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Introduktion till Lukas

  • Skribent: Lukas

  • Platsen där den skrevs: Caesarea

  • Fullbordad: ca 56–58 v.t.

  • Omfattar tiden: 3 f.v.t.–33 v.t.

Intressanta fakta:

  • Det verkar som att Lukas skrev sin skildring efter Matteus men före Markus. Lukas skrev förmodligen sitt evangelium efter Paulus tredje missionsresa när han hade följt med Paulus från Filippi tillbaka till Judeen. Lukas kan ha sammanställt sin skildring under de två år Paulus satt i fängelse i Caesarea innan Paulus fördes till Rom för att ställas inför kejsaren.

  • Matteus hade tydligtvis judarna som målgrupp när han skrev sitt evangelium, och det verkar som att Markus målgrupp främst var icke-judar, i synnerhet romare. Men Lukas hade ingen särskild målgrupp i tankarna. Ungefär 60 procent av innehållet i hans evangelium är unikt. Han berättar om åtminstone sex underverk som inte nämns i Matteus, Markus eller Johannes. (Lu 5:1–6; 7:11–15; 13:11–13; 14:1–4; 17:12–14; 22:50, 51) Och han återger många liknelser som inte nämns i de andra evangelierna, t.ex. de som finns nedtecknade i Lu 10:30–35; 15:11–32 och 16:19–31.

  • Lukas, som var läkare, ger extra upplysningar om de sjukdomar som vissa var drabbade av. (Lu 4:38; 5:12; Kol 4:14) Något som tyder på att Lukas var välutbildad är hans ordförråd. Han använder en större variation av ord än de andra evangelieskribenterna tillsammans.

  • Lukas nämns inte vid namn i skildringen, men evangeliet tillskrivs honom i det muratoriska fragmentet (ca 170 v.t.). Dessutom anser flera skribenter från 100-talet att Lukas var skribenten, däribland Klemens av Alexandria och Irenaeus.

  • Eftersom Lukas inte var en av de tolv apostlarna och antagligen inte ens blev troende förrän efter Jesus död, var han inte själv ögonvittne till alla händelser han skildrar. Men han reste tillsammans med Paulus till Jerusalem i slutet av Paulus tredje missionsresa. (Apg 21:15–17) Lukas hade goda möjligheter att sätta sig in i allt som hade med Jesus Kristus att göra, eftersom han var på plats i det område där Jesus hade utfört sin tjänst. Lukas hade möjlighet att intervjua många som själva hade varit med under olika händelser i Jesus liv. Han kan ha pratat med ögonvittnen, lärjungar som fortfarande levde och möjligen även Jesus mor, Maria. Dessutom hade Lukas säkert tillgång till Matteus evangelium.